Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019
Ks. Adolf Giżyński. Życie i działalność na terenie gorzowskiej administracji apostolskiej i diecezji szczecińsko-kamieńskiej

Autorzy: Mateusz Brzeziński
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: kapłan administracja gorzowska diecezja szczecińsko-kamieńska duszpasterstwo Szczecin Paryż
Data publikacji całości:2019-09-01
Liczba stron:19 (7-25)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ksiądz Adolf Giżyński urodził się w Kownie na Litwie. Przez wczesne lata młodzieńcze związany był bardzo mocno z harcerstwem, którego był czołowym działaczem. Za pracę konspiracyjną został zatrzymany przez okupanta niemieckiego i aresztowany. Przebywał w obozach koncentracyjnych na terenie Niemiec. Po wyzwoleniu przez Brytyjczyków pozostał na zachodzie Europy. W latach 1946–1952 studiował teologię w Polskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paryżu. W 1952 roku przyjął święcenia kapłańskie i podjął studia pedagogiczno-katechetyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu. Inkardynowany do administratury gorzowskiej pozostał w Paryżu, gdzie był prefektem w Niższym Seminarium Duchownym i wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Paryżu. Przez cały ten czas pomagał w duszpasterstwie polskich emigrantów i próbował napisać doktorat. W 1969 roku przybył do Polski i podjął pracę w parafiach Szczecina. Przez rok pracował w parafii pw. św. Józefa w Szczecinie. W latach 1970–1973 był wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża, zamieszkując w kościele fi lialnym w Krzekowie. Po utworzeniu diecezji szczecińsko-kamieńskiej posługiwał jako wikariusz w parafiach św. Stanisława Kostki (1973–74), świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Cychrach (1975–80), a także w Gryficach i Warnicach koło Pyrzyc. Nieustannie chorując i nie mogąc odnaleźć się w strukturach Kościoła szczecińsko-kamieńskiego, oskarżony o kontakty z kobietami i ojcostwo, powrócił do Francji, gdzie został kapelanem w klasztorze sióstr Klarysek Sakramentek i oddał się modlitwie w intencji powołań do diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Zmarł we Francji 17 grudnia 1984 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, Teczka pracy ks. Adolfa Giżyńskiego, sygn. P37.
2.Archiwum Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, Karta pracy ks. Adolfa Giżyńskiego.
3.Archiwum Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, Segregator parafii pw. Świętej Trójcy w Szczecinie lata 1973–2017, sygn. LSz08.
4.Archiwum parafi i pw. Świętej Trójcy w Szczecinie, Segregator Ogłoszenia duszpasterskie 1970–90.
5.Archiwum parafi i pw. Świętej Trójcy w Szczecinie, Dzienniki lekcyjne lata 1970/71.
6.Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Teczka TEOK ks. Adolf Giżyński s. Tomasza ur. 5.05. 1922 r., sygn. IPNSz 0053/127/Jacket, 1961–1986.
7.Bojko K., Z dziejów Harcerstwa Polskiego na Litwie, „Magazyn Wileński” 1999, nr 2, s. 10–15.
8.Wejman G., Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1972, Szczecin 2009.
9.Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944–2002, Radom 2003.