Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019
Dni w Diecezjach jako preludium przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Doświadczenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

Autorzy: Marcin Szczodry
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: Światowe Dni Młodzieży Dni w Diecezjach młodzież Szczecin archidiecezja szczecińsko-kamieńska
Data publikacji całości:2019-09-01
Liczba stron:18 (183-200)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dni w Diecezjach są integralną częścią Światowych Dni Młodzieży. Odbywają się na terenie kraju, w którym ma miejsce międzynarodowe spotkanie młodzieży z papieżem - poprzedzają wydarzenia centralne. Po raz pierwszy formuła taka została zaproponowana młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży we Francji w 1997 roku. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie Dni w Diecezji, które miały miejsce na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w tygodniu poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 roku. W tym celu przeprowadzono kwerendę w archiwach Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej oraz w Archidiecezjalnym Centrum ŚDM. Omówiono przygotowania organizacyjne i duchowe do Dni w Diecezji w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz ich program, jak również uczestnictwo młodzieży polskiej i zagranicznej w Dniach w Diecezji oraz w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.DM-ŚDM 2016, bez. sygn., Archidiecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży w Szczecinie (1.09.2015).
2.DM-ŚDM 2016, bez sygn., Informacje Wydziału Duszpasterskiego z dnia 13 września 2016 r.
3.DM-ŚDM 2016, bez sygn., Kalendarz peregrynacji Krzyża i Ikony ŚDM, 6–20 lutego 2016 r.
4.DM-ŚDM 2016, bez sygn., Notatki ze spotkań Archidiecezjalnego Centrum ŚDM z 13.04.2015, 8.06.2015, 28.09.2015, 5.04.2016 oraz 15.06.2016.
5.DM-ŚDM 2016, bez sygn., Propozycje współpracy z miastem i regionem, Dni w Diecezjach w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016, 20–25 lipca 2016 r. Szczecin.
6.DM-ŚDM 2016, bez. sygn., Struktura Archidiecezjalnego Centrum ŚDM (20.01.2015).
7.Sygn. Car-242-04-16.
8.Sygn. CK 105/2015, Dekret powołujący Dekanalnych Koordynatorów Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.
9.Sygn. CK 2/2016, Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej (14.01.2016 r.).
10.Sygn. DM 4/2015, Dekret powołujący Dekanalnych Koordynatorów Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.
11.Benedykt XVI, Wydarzenia minionego roku wskazują drogę ku przyszłości, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2 (2009), s. 9–12.
12.Dzięga A., (abp), Słowo Pasterskie na XV niedzielę zwykłą – 10 lipca 2016 r., „Prezbiterium” 7–8 (2016), s. 186–189.
13.Franciszek, Misericordiae Vultus. Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 5 (2015), s. 4–15.
14.Franciszek, Niech was będzie słychać, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 8–9 (2013), s. 8–9.
15.Franciszek, Zarażanie radością. Orędzie na XXIX Światowy Dzień Młodzieży 2014 r., „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2 (2014), s. 10–13.
16.Fryszka P., Rys historyczny Dni Młodych w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w: Poradnik uczestnika Dni Młodych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, red. P. Fryszka, Szczecin 2017, s. 58–62.
17.Jan Paweł II, Orędzie do młodych całego świata z okazji V Światowego Dnia Młodzieży, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 10–11 (1989), s. 32.
18.Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995.
19.Kohn F., Światowe Dni Młodzieży w Paryżu. Olbrzymie zaskoczenie postawą młodzieży francuskiej, w: Młodzież nadzieją Kościoła i świata, red. L. Balter i in. Poznań 2008, s. 297–308.
20.Korpyś I., Wszystko o Światowych Dniach Młodzieży, Częstochowa 2016.
21.Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży, Cz@t ze Słowem! Przygotowania duchowe do ŚDM 2016 w Krakowie, Warszawa 2013.
22.Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży, Deo Profi l. Przygotowania duchowe do ŚDM 2016 w Krakowie, Warszawa 2015.
23.Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży, Serce 2.0. Przygotowania duchowe do ŚDM 2016 w Krakowie, Warszawa 2015.
24.Mandes S., Młodzi Polacy przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Raport z wywiadów pogłębionych z młodymi katolikami, Warszawa 2016.
25.Podręcznik pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, red. H. Koźmińska, Poznań 2008.
26.Program Dni w Diecezji w ramach Światowych Dni Młodziezy 2016. Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska (Damaszek), w: Szczecin. Przewodnik pielgrzyma, Szczecin 2016.
27.Radwańska K., Siurnicka A., Jak formowały się Wieczernik i Synaj? – przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie na przykładzie archidiecezji warmińskiej i diecezji tarnowskiej, w: Młodzież nadzieją Kościoła czy Kościół nadzieją młodzieży?, red. J. Dziedzic, M. Ostrowski, T. Panuś, Kraków 2017, s. 365– 376.
28.Szczodry M., Program formacyjny polskiej młodzieży w kontekście przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, „Studia Paradyskie” 26 (2016), s. 219–220.