Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019
Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Warnicach w latach 1977–2018

Autorzy: Piotr Lichota
Telewizja Polska Szczecin
Słowa kluczowe: Warnice parafia kościoły kapłani wierni organizacja
Rok wydania:2019
Liczba stron:27 (115-141)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nowy podział granic po zakończeniu II wojny światowej zburzył dotychczasowy porządek w całym kraju. Na tereny zamieszkałe przed wojną przez Niemców zaczęli też przybywać mieszkańcy z tzw. centralnej Polski, głównie ze względów ekonomicznych. Dla wielu przyjazd na Pomorze Zachodnie był tzw. nowym otwarciem. Do Warnic i okolicznych miejscowości pierwsi osadnicy, przybyli jesienią 1947 roku, zwłaszcza z powiatu końskiego na Kielecczyźnie, z okolic Płocka, z Rzeszowszczyzny i Lubelszczyzny. To właśnie ci ludzie, ubogaceni różnorodnymi tradycjami, położyli podwaliny pod wspólnotę parafi i pw. NMP Matki Kościoła w Warnicach. Warnicka parafia w 2018 roku obchodziła jubileusz 40-lecia istnienia. Jest ona doskonałym przykładem, w jaki sposób rozwijały się małe wspólnoty parafialne na terenie dzisiejszej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Świątynie parafii Warnice są dziś jej najbardziej zauważalną wizytówką. Przykościelne place są swoistymi perełkami w każdej miejscowości. Teren przy domu parafialnym i budynkach gospodarczych może służyć za przykład okolicznym gospodarstwom. Jednak parafia to nie tylko kościoły i budynki. Różnorodność form duszpasterskich, realizowanych w parafii ubogaca życie duchowe jej wiernych. Ci zaś chętnie uczestniczą we mszach św., korzystając systematycznie z sakramentu pokuty i Eucharystii. Świadczy o tym liczba udzielanych każdego roku komunii świętych, która sięga z górą 40 tysięcy. Śmiało można napisać, że parafia w Warnicach jest jedną z najprężniej działających wiejskich wspólnot parafialnych w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chmarzyński G., O architekturze monumentalnej miast i architekturze wiejskiej, w: Pomorze Zachodnie, red. J. Deresiewicz, t. 2, Poznań 1949, s. 394–408.
2.Dopierała B., Polskie losy Pomorza Zachodniego, Poznań 1970.
3.Filipowicz J., Odbudowa i rozwój rolnictwa pyrzyckiego w latach 1945–1967, „Zeszyty Pyrzyckie” (1971), t. 2, s. 203–223.
4.Ilnicki P., 25-lecie Parafi i NMP Matki Kościoła w Warnicach, Warnice 2002.
5.Kostynowicz R., Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin 2002.
6.Kostynowicz R., Kamiński R., Rozwój organizacji kościelnej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1993, w: Droga Polski i Kościoła na Pomorze Zachodnie (X w.–1945 r.), red. M. Frankel, Szczecin 1995, s. 57–101.
7.Komorowska A., Dziedzictwo Stargardu Szczecińskiego – Koszewko, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 20 (1993), s. 23.
8.Komorowska A., Dziedzictwo Stargardu Szczecińskiego – Koszewo, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 21 (1993) s. 23.
9.Kozłowski K., Wejman G., Zarys związków Pomorza Zachodniego z Polską i dziejów Kościoła katolickiego na tej ziemi (X w.–1945 r.), w: Droga Polski i Kościoła na Pomorze Zachodnie (X w.–1945 r.), red. M. Frankel, Szczecin 1995, s. 9–53.
10.Lemcke H., Die Bau- und Kunstdenkmaler der Regierungsbezirks, Stettin 1906.
11.Moderow H., Die Evangelischen Geistlichen Pommerns von der Reformation bis zur Gegenwart, Stettin 1906.
12.Rymar R., Granice i podziały administracyjne powiatu pyrzyckiego w latach 1945–1969, „Zeszyty Pyrzyckie” (1970), t. 2, s. 127–137.
13.Rymar E., Kłęby przed wiekami, „Gazeta Ziemi Pyrzyckiej” 4 (1987).
14.Rymar E., Szukamy zaginionych miejscowości, „Gazeta Ziemi Pyrzyckiej” 7 (1996).