Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019
In Search Spirituality Biology
(W poszukiwaniu biologii duchowości)

Autorzy: Wiesław Dyk
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: neurobiologia duchowy mózg ewolucja neurobiologia moralności
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (27-39)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W kontekście procesów ewolucji mózgu wzgórze odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się duchowości. Struktura i funkcja mózgu zwierzęcia i człowieka wykazują ewolucyjny przeskok między okolicą podoczodołową a korą przedczołową, co daje podstawę poszukiwania w tych rejonach duchowości ludzkiej. Neuronaukowcy nie tylko wiążą duchowość człowieka z ewolucją i rozwojem mózgu, ale także dopatrują się w jego strukturach podstaw moralności i sumienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chalmers D., Świadomy umysł w poszukiwaniu teorii fundamentalnej, Warszawa 2010.
2.Gazzaniga M., The Law and Neuroscience, “Neuron” 60 (2008), No. 3, 412–145.
3.Gazzaniga M., Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, Sopot 2011.
4.Gärdenfors P., How Homo became sapiens. On evolution of thinking. Oxford 2006 [wyd. pol. Jak Homo stał się sapiens, Warszawa 2010] .
5.Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997.
6.LeDoux J., Mózgowe interakcje poznawczo-emocjonalne, in: Natura emocji, eds. P. Ekman, R. Davidson, Gdańsk 2002.
7.Lewandowska-Ronnegren A., Gdzie w mózgu mieszka Bóg, “Wiedza i Życie” 2 (2017), pp. 62–65.
8.Lorenz K., Odwrotna strona zwierciadła, Warszawa 1977.
9.M. Tulli Ciceronis Tusculanarum Disputationum Libri Quinque: Volume 2, Containing Books III–V: A Revised Text with Introduction and Commentary and a Collation of Numerous Mss., eds. T.W. Dougan, R.M. Henry, Cambridge 2015.
10.O’Leary D., Beauregard M., Duchowy mózg. Neuronaukowa argumentacja za istnieniem duszy, Kraków 2011.
11.Pascal B., Myśli, Kraków 2004.
12.Roth G., Dicke U., Evolution of the Brain and Intelligence, “Trends in Cognitive Science” 9 (2005), No. 5, pp. 250–257.
13.Tomasello M., Historia naturalna ludzkiego myślenia, Kraków 2015.
14.Vetulani J., Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, Kraków 2010.