Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 26 2019
Moralność małżeńsko-rodzinna w ujęciu uczniów szkół średnich i uczelni wyższych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Studium socjologiczno-pastoralne

Autorzy: Remigiusz Szauer
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: małżeństwo rodzina moralność młodzież doktryna katolicka
Rok wydania:2019
Liczba stron:18 (185-202)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem przedstawianego opracowania jest zauważenie, na ile postawy moralne w kwestii małżeńsko-rodzinnej respondentów będących uczniami szkół średnich i studentów uczelni wyższych z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej mają swoje źródła i znajdują inspirację z norm moralności katolickiej, a na ile pozostają rozbieżne? W aspekcie moralności małżeńsko-rodzinnej badana młodzież przyjmuje, że wybrane zasady moralności katolickiej można uznać za słuszne, ale nie akceptuje ich całościowo. Stąd prezentowany obraz z badań analizowany jest także pod kątem wyzwań pastoralnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baniak, Józef. Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Kryzys tożsamości osobowej a świadomość religijna i moralna młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne. Kraków: Wydawnictwo Homini, 2008.
2.Baniak, Józef. Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2015.
3.Blackburn, Simon. Ethics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2001.
4.Doniec, Renata. Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń w świadomości trzech pokoleń. Kraków: PAT, 2001.
5.Dyczewski, Leon. „Więź między pokoleniami w rodzinie”. W: Rodzina jako wartość w cywilizacji chrześcijańskiej, red. Leon Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2001.
6.Dziewiecki, Marek. „Przygotowanie do sakramentu małżeństwa”. Dostęp 16.01.2019. https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MS/malzenstwo_przygotowanie.html.
7.Franciszek. Adhortacja „Amoris laetitia”. O miłości w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech, 2016.
8.Gajda, Piotr Mieczysław. Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Tarnów: Wydawnictwo Biblos, 2000.
9.Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. Anna Szulżycka. Warszawa: PWN, 2001.
10.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio”. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, 2000.
11.Jan Paweł II. „Teologalna cnota miłości: miłość do Boga. Audiencja generalna 13 października 1999 r.”. Dostęp 16.01.1999. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje.
12.Janiszewski, Ludwik. Sukces małżeński w rodzinach marynarzy. Studium socjologiczne. Warszawa–Poznań: PWN, 1986.
13.Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1993.
14.Kodeks Prawa Kanonicznego. Codex Iuris Canonici. Przekład polski zatwierdzony przez konferencję episkopatu, red. K. Dynarski, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2008.
15.Kotlarska-Michalska, Anna. „Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja, podsystem i rodzaj stosunku społecznego”. Roczniki Socjologii Rodziny 10 (1998): 49–66.
16.Landwójtowicz, Paweł. „Małżeńskie communio personarum w perspektywie jedyności i troistości Boga”. Roczniki Teologiczne 63, 6 (2016): 157–169.
17.Mariański, Janusz. Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1995.
18.Marody, Mirosława. Jednostka po nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, 2016.
19.Sekretariat Synodu. „Instrumentum laboris Synodu nt. młodzieży”. Watykan, 8 maja 2018 r. Dostęp 16.01.2019. https://ekai.pl/dokumenty/instrumentum-laboris-synodu-nt-mlodziezy.
20.Skórzyńska, Zofia. „Młodzież w świetle ankiety «Mój światopogląd»”. Więź 7–8 (1960): 94–98.
21.Turowski, Jan. „Rola rodziny w kształtowaniu kultury. Właściwości strukturalne rodziny i jej zagrożenia”. W: Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, red. Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1998.
22.Tyszka, Zbigniew. Socjologia rodziny. Warszawa: PWN, 1982.
23.Wilson, Bryan R. „Religia w zsekularyzowanym społeczeństwie”. W: Socjologia religii. Antologia tekstów, red. Władysław Piwowarski. Kraków, 1998.