Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 26 2019

Rok wydania:2019
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

„Nie pozwolisz żyć czarownicy” (Wj 22,17). W poszukiwaniu właściwego zrozumienia jednego ze starotestamentalnych praw

22 (11-32) Janusz Lemański Więcej
2.

Opracowanie Księdza Profesora Rektora Mariana Rechowicza na temat diakonatu stałego z 1961 roku

23 (35-57) Michał Białkowski Więcej
3.

II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jako znak czasu i narzędzie nowej ewangelizacji

19 (59-77) Łukasz Gąsiorowski Więcej
4.

L’architettura sacra come il passaggio dal praxis alla theoria dell’architetto secondo la tradizione orientale


(Asceza chrześcijańskiego wschodu jako propozycja przejścia architekta sztuki sakralnej od praxis do widzenia niewidzialnego)
14 (79-92) Radosław Kimsza Więcej
5.

Objawienia prywatne – charyzmat i factum Ecclesiae

11 (93-103) Janusz Królikowski Więcej
6.

Relektura Humanae vitae w świetle niektórych faktorów moralności objawionej

27 (105-131) Bogusław Mielec Więcej
7.

Trudności eklezjalnej recepcji objawień prywatnych

32 (133-164) Jan Perszon Więcej
8.

Postawy „być” i „mieć” a postrzeganie małżeństwa i rodziny przez narzeczonych

19 (165-183) Borys Jacek Soiński, Barbara Turzyńska-Sarnowska Więcej
9.

Moralność małżeńsko-rodzinna w ujęciu uczniów szkół średnich i uczelni wyższych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Studium socjologiczno-pastoralne

18 (185-202) Remigiusz Szauer Więcej
10.

Poszukiwanie „objawień antropologicznych” w chrystologii. Wskazówki metodologiczne

13 (203-215) Sławomir Zatwardnicki Więcej
11.

Myśl i postawa Edyty Stein inspiracją do budowania edukacyjnej kultury dialogu

12 (219-230) Kazimiera J. Wawrzynów Więcej
12.

Царские репрессии относительно грекокатолической Церкви на юго-восточной Речи Посполитой в конце XVIII века


(Carskie represje wobec Cerkwi greckokatolickiej na południowo-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej w końcu XVIII wieku)
16 (233-248) Viktoria Bilyk Więcej
13.

Materiały Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie dotyczące kościelnych dziejów Piły

18 (249-266) Tadeusz Ceynowa Więcej
14.

Dzieje Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w granicach dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej

21 (267-287) Grzegorz Wejman Więcej
15.

Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego

15 (289-303) Jarosław Zieliński Więcej
16.

Polityka medialna Unii Europejskiej wobec problemu ochrony prywatności w nowych mediach

20 (307-326) Krzysztof Łuszczek Więcej
17.

Kwestie majątkowe w przypadku parafii zakonnej powierzonej na podstawie kan. 520

20 (327-346) Michał Poczmański Więcej
18.

Religijne czy świeckie (polityczne) pochodzenie prawa w Mezopotamii (?)

17 (347-363) Edward Sienkiewicz Więcej
19.

Ks. Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27–16,20. Część I: Mk 8,27–13,37, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018, ISBN 978-83-65198-50-1

5 (367-371) Janusz Lemański Więcej
20.

Marcin Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu, Kraków: Uniwersytet Jana Pawła II – Wydawnictwo Naukowe, 2018, ISBN 978-83-7438-651-7

7 (373-379) Janusz Lemański Więcej
21.

Sympozjum naukowe, 17 listopada 2018 r., aula WSD Koszalin, organizator: ks. Janusz Bujak, Wydział Teologiczny US, tytuł: Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w świetle objawień prywatnych

5 (381-385) Janusz Bujak Więcej
22.

Sympozjum naukowe Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorza w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, Słupsk, 15 stycznia 2019 r.

4 (387-390) Krystyna Krawiec-Złotkowska Więcej