Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020
Rodzina „sanktuarium” życia w obliczu współczesnych zagrożeń w świetle Evangelium Vitae Jana Pawła II

Autorzy: Maksym Adam Kopiec ORCID
Papieski Uniwersytet Antonianum w Rzymie
Słowa kluczowe: życie człowiek rodzina miłość aktualny kontekst Ewangelia
Rok wydania:2020
Liczba stron:19 (221-239)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejsze studium podejmuje temat sakralności życia ludzkiego, będącego darem miłości Boga. Dzisiejszy kontekst ideologiczny, społeczny, kulturowy oraz filozoficzno-antropologiczne teorie nowego humanizmu postrzegają człowieka, a zarazem pozbawiają go jego najbardziej fundamentalnej personalnej tożsamości, godności i wartości, redukując przedmiotowo jego istotę. W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II wskazuje na rodzinę jako sanktuarium życia osobowego. Komunia miłości małżonków jest najbardziej naturalnym i zgodnym z porządkiem stworzenia środowiskiem dla przyjęcia nowego życia, jego ochrony i obrony podstawowych praw. W rodzinie ludzkie życie znajduje najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju opartego na bezwarunkowym darze miłości. W tak rozumianej rodzinie człowiek dzięki łasce Bożej staje się w pełni człowiekiem, zgodnie z zamysłem Stwórcy realizując cel, dla którego został powołany do istnienia: poznanie Boga i wejście z Nim w komunię życia i miłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, Carl. „Evangelium vitae e cultura postmoderna”. W: Evangelium vitae. Enciclica e commenti. Città del Vaticano: Libreria Editrica Vaticana, 1995.
2.Ćwik, Franciszek L. „Od kazuistyki do «religii przyjemnej»”, rozmowa z ks. prof. Michelem Schooyansem. Dostęp 18.12.2019. https://www.pch24.pl/od-kazuistyki-do-religii-przyjemnej,55162,i.html.
3.Francesco. „Lettera apostolica in forma di motu proprio «Summa familiae cura»”, che istituisce il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia” (8 settembre 2017). Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 2017. Dostęp 18.12.2019. http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20170908_summa-familiae-cura.html.
4.Gil Hellín, Francisco. „La famiglia al servizio della vita”. W: Commento interdisciplinare alla „Evangelium vitae”, a cura di Ramón Lucas Lucas. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997.
5.Giovanni Paolo II. „Esortazione Apostolica «Familiaris consortio» di Sua Santita Giovanni Paolo II all’episcopato al clero ai fedeli di tutta la chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi”. Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1981. Dostęp 18.12.2019. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html.
6.Giovanni Paolo II. „Lettera enciclica «Centesimus Annus» del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel centenario della «Rerum Novarum»” (1 maggio 1991). Città del Vaticano: Libreria Editrica Vaticana, 1991. Dostęp 18.12.2019. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html.
7.Giovanni Paolo II. Vittorio Messori, Varcare la soglia della speranza. Milano: Arnoldo Mondatori, 1994.
8.Grygiel, Stanisław, Ludmiła Grygiel. „Famiglia, quella di Wojtyla era una «pastorale integrale»”. Dostęp 18.12.2019. https://lanuovabq.it/it/famiglia-quella-di-wojtyla-era-una-pastorale-integrale.
9.Jan Paweł II. „«Evangelium vitae» Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego” (25 marca 1995). Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1995. Dostęp 18.12.2019. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html.
10.Jan Paweł II. „«Redemptor hominis», w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli” (4 marca 1979). Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1979. Dostęp 18.12.2019. http://www.vatican.va/content/john¬-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html.
11.Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym «Familiaris consortio» do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego” (22 listopada 1981). Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1981. Dostęp 18.12.2019. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html.
12.Jan Paweł II. „List Do Rodzin Gratissimam Sane Ojca Świętego Jana Pawła II z Okazji Roku Rodziny 1994” (2 lutego 1994). Dostęp 18.12.2019. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html.
13.Jan Paweł II. Encyklika „Sollicitudo rei socialis” Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia „Populorum progressio” (30 grudnia 1987). Wrocław: TUM, 1994.
14.Macario, Lorenzo. „Il vangelo della vita nelle relazioni familiari”. W: Educare alla vita. Studi sull’ „Evangelium vitae” di Giovanni Paolo II, a cura di Mario Toso. Roma: Las, 1996.
15.Malk. „Filozofia liberalna to morderczyni rodzin”. Crisis Magazine. Dostęp 18.12.2019. http://www.pch24.pl/filozofia-liberalna-to-morderczyni-rodziny,52161,i.html#ixzz66UIWbvsM.
16.Melina, Livio. Corso di bioetica. Il Vangelo della vita. Casale Monferrato: Piemme, 1996.
17.Morandé, Pedro. Persona, matrimonio y familia. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1994.
18.Przybytek. Symbolika przybytku (broszura) (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2012).
19.Ratzinger, Joseph. „Non uccidere”. W: „Evangelium vitae”: Enciclica e commenti. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1995.
20.Scola, Angelo. Il Mistero Nuziale. 2. Matrimonio – Famiglia. Roma: Pul–Mursia, 2000.
21.Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, red. Maria Przybył, 526–606. Poznań: Pallottinum, 2002.
22.Wojtyla, Karol. „Amore e responsabilità”. W: Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, a cura di Giovanni Reale e Tadeusz Styczeń. Milano: Bompiani, 2003.