Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020

Rok wydania:2020
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Ryt obrzezania w Gilgal (Joz 5,2–9) momentem odnowienia relacji narodu wybranego z JHWH

18 (13-30) Łukasz Florczyk Więcej
2.

Obraz świata podziemnego w świetle wybranych mitów mezopotamskich

17 (31-47) Piotr Goniszewski Więcej
3.

Czy wędrówka Teracha z Ur do Charanu posiada elementy lunarne? Analiza egzegetyczna Rdz 11,27–32

16 (49-64) Andrzej Ł. Jędrzejczak Więcej
4.

Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego – metody egzegetyczne z parakletyczną tezą

21 (65-85) Grzegorz Kubski Więcej
5.

Biblijne ordalia? Od procedury „sądu bożego” do ceremoniału kultowego (Lb 5,11–31)

36 (87-122) Janusz Lemański Więcej
6.

Biblijna teologia góry jako miejsca spotkania z Bogiem

12 (123-134) Agata Markiewicz Więcej
7.

“Educare il corpo per salvare l’anima”. Sullo Splanamento de li Proverbii di Salomone di Girardo Patecchio


(„Edukować ciało, aby zbawić duszę” według Splanamento de li Proverbii di Salomone Girardo Patecchio)
15 (135-149) Angelo Rella Więcej
8.

Uzasadnienie historyczności prymatu biskupa Rzymu w apologii Pawła Lisickiego

20 (153-172) Przemysław Artemiuk Więcej
9.

Maryja jako Wspomożycielka osób starszych

11 (173-183) Grzegorz Bachanek Więcej
10.

Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny według kardynała Stefana Wyszyńskiego. Próba syntezy

22 (185-206) Grzegorz Bartosik Więcej
11.

Amor sapientiae w itinerarium duchowym św. Augustyna

14 (207-220) Sylwester Jaśkiewicz Więcej
12.

Rodzina „sanktuarium” życia w obliczu współczesnych zagrożeń w świetle Evangelium Vitae Jana Pawła II

19 (221-239) Maksym Adam Kopiec Więcej
13.

Ewangelizujący Kościół w drodze – nowe formy misji ludowych w Polsce

15 (241-255) Andrzej Makowski Więcej
14.

L’impegno di papa Francesco per una fratellanza universale. Le novità del Documento di Abu Dhabi (4 febbraio 2019)


(Zaangażowanie papieża Franciszka w powszechne braterstwo. Nowe spojrzenie na dokument z Abu Zabi (4 lutego 2019 r.))
18 (257-274) Alberto Piola Więcej
15.

Religia chrześcijańska a nowa kultura. Trudności w dialogu

17 (275-291) Jan Kazimierz Przybyłowski Więcej
16.

Chrystologiczne aspekty w teologii św. Hieronima ze Strydonu

22 (293-314) Edward Sienkiewicz Więcej
17.

Oblicza duchowości św. Andrzeja Boboli i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi w kontekście encykliki Piusa XII Invicti Athletae Christi

13 (315-327) Henryk Wejman Więcej
18.

Dowody na istnienie Boga w ujęciu ks. Franciszka Sawickiego

17 (331-347) i Jarosław Babiński Więcej
19.

Ontologia ed epistemologia nell’itinerario scientifico e spirituale di Padre Pavel. A. Florenskij


(Ontologia i epistemologia w naukowej i duchowej wędrówce ojca Pawieła A. Fłorienskiego)
10 (349-358) Diana Del Mastro Więcej
20.

Paidagogos (παιδαγωγός) i ars educandi (αρς εδυκανδι) w kontekście epigenetyki

12 (359-370) Wiesław Dyk Więcej
21.

Troska o katechezę pierwszego metropolity szczecińsko-kamieńskiego abp. Mariana Przykuckiego

17 (373-389) Katarzyna Lemek Więcej
22.

Transhumanistyczne wyzwania przyszłości. Wychowanie i edukacja

14 (391-404) Krzysztof Łuszczek Więcej
23.

Kryzys wychowania w wartościach i jego konsekwencje – analiza zjawiska na przełomie XX i XXI wieku

16 (405-420) Iwona Rawicka Więcej
24.

Rekolekcje szkolne jako miejsce przeciwdziałania hejtowi internetowemu wśród młodzieży

16 (421-436) Anna Zellma, Edward Wiszowaty Więcej
25.

Manuskrypt ks. Andrzeja Józefa Delerdta jako źródło do początków kultu Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

19 (439-457) Tadeusz Ceynowa Więcej
26.

Kielich i patena Konrada Mazowieckiego z XIII wieku – kopia dla Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

13 (459-471) Andrzej Krzystek Więcej
27.

Oskar Arnulfo Romero, święty trudnego czasu

14 (473-486) Witold Lesner Więcej
28.

Przyczynek do badań jezuickiego martyrologium

14 (487-500) Jarosław Nowaszczuk Więcej
29.

Wpływ wyboru papieża Jana Pawła II na stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Metody i przykłady

23 (501-523) Dariusz Śmierzchalski-Wachocz Więcej
30.

Przygotowanie bliższe do małżeństwa w świetle dokumentów różnych szczebli obowiązujących w wybranych diecezjach polskich

17 (527-543) Kazimierz Dullak Więcej
31.

Geneza i historia urzędu dziekana

16 (545-560) Piotr Łowicki Więcej
32.

Utrata urzędu kościelnego

9 (561-569) Krzysztof Oskar Pokorski Więcej
33.

Kwestia unieważniania prawomocnych orzeczeń sądowych wydawanych wobec księży w Polsce w latach 1944–1989

19 (571-589) Piotr Sobański Więcej
34.

Paweł Beyga, Tradycja anglikańska w mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów, Opole 2018, ss. 203

4 (593-596) Janusz Bujak Więcej
35.

Sprawozdanie z konferencji „Edukacja, wychowanie, duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań”, Koszalin, 23 listopada 2019 roku

4 (597-600) Remigiusz Szauer Więcej