Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020
Biblijna teologia góry jako miejsca spotkania z Bogiem

Autorzy: Agata Markiewicz ORCID
doktorantka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Słowa kluczowe: góra teologia góry mistyka
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:12 (123-134)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Góra jest miejscem, które ma przede wszystkim znaczenie geograficzne. Góra jest również pojęciem, którym zajmują się teologowie. W Piśmie Świętym wzgórza pełnią różnorodne funkcje, co jest właściwe wszystkim ludom starożytnym, które łączyły górę z kultem. Na wzniesieniach nawiązywano dialog z Bogiem. Na górach objawia się Jahwe i proklamowana jest Jego wola. Hebrajczycy mieli wielki szacunek do gór i uważali, że jest to teren, przebóstwiony, gdzie czuje się obecność Stwórcy panującego nad światem. Jahwe jest wychwalany na wzgórzach. Góry łączą się także z działalnością Jezusa, który wielokrotnie modlił się na górze, na górze proklamował swoje błogosławieństwa, przemienił się na górze i zmarł na górze Kalwarii. Góra jest miejscem spotykania osób – Boga i człowieka. Góry w Piśmie Świętym stanowią nieodłączny element kultury religijnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarz, Michał. Historia zbawienia. Tarnów: Biblos, 2000.
2.Breuer, Crista. „Góra”. W: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haider (kol. 394). Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2016.
3.Bright, John. Historia Izraela. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 1994.
4.Draguła, Andrzej. „Czerwiec, czyli pożądanie Boga”. Więź 1.06.2018. Dostęp 21.03.2019. http://wiez.com.pl/2018/06/01/czerwiec-czyli-pozadanie-boga.
5.Flis, Jan. „Góra”. W: Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, 357. Warszawa: Vocatio, 1991.
6.Franciszek. Encyklika „Lumen fidei”. Światło wiary. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.
7.„Garizim”. W: Encyklopedia Biblii, red. Ryszard Frączek, 261. Warszawa: Świat Książki, 1997.
8.„Góra Oliwna”. W: Encyklopedia Biblii, red. Ryszard Frączek, 262. Warszawa: Świat Książki, 1997.
9.„Góra”. W: Słownik języka polskiego. T. 1, A–K, red. Mieczysław Szymczak, 686–687. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
10.Giussani, Ligi. Chrześcijaństwo jako wyzwanie – u źródeł chrześcijańskiego roszczenia. Poznań: Pallottinum, 2002.
11.Godyń, Jan. Od Adama i Ewy zaczynać, Mały słownik biblizmów języka polskiego. Kraków–Warszawa: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 1995.
12.Grabner-Haider, Anton. „Spotkanie”. W: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haider (kol. 1223–1224). Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2016.
13.Haręzga, Stanisław. „Modlitwa”. W: Nowy słownik teologii biblijnej, red. Henryk Witczak, 581. Lublin–Kielce: Towarzystwo Naukowe KUL, Wydawnictwo Jedność, 2017.
14.Herrgott, Gertrud. „Wyżyny”. W: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haider, kol. 1447. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2016.
15.Jan od Krzyża. Droga na Górę Karmel. Tłum. Bernard Smyrak. Warszawa: De Agostini, 2002.
16.Kopaliński, Władysław. „Góra”. W: Słownik symboli, red. Władysław Kopaliński, 102. War¬szawa: Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 1990.
17.Król, Eugeniusz. Ziemia święta. Kraków: Powściągliwość i Praca, 1936. Dostęp 28.03.2019. http://www.rcin.org.pl/igipz/dlibra/docmetadata?id=29840&from=&dirids=34&ver_id=&lp=2&QI=.
18.Kubiak, Zygmunt. Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa: Świat Książki, 2008.
19.Lurker, Manfred. „Góra”. W: Słownik obrazów i symboli religijnych. Tłum. bp Kazimierz Romaniuk. Poznań: Pallottinum, 1989.
20.Machowiak, Stanisław. Góry jak ołtarze. Poznań: nakład własny, 2007.
21.Majewicz, Alfred. Dzieje i legendy Ajnów. Warszawa: Iskry, 1983.
22.Malarz, Roman, Marek Więckowski. Oblicza geografii 1. Kraków: Nowa Era, 2012.
23.Meister, Abraham. „Jezus”. W: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haider, kol. 513. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2016.
24.Nawrot, Agnieszka. „Góra, góry”. W: Słownik motywów literackich, red. Agnieszka Nawrot, Gabriela Sękowska–Steczek, Anna Łęcka, 115. Kraków: Greg, 2005.
25.Ravasi, Gianfranco. Góry Boga: tajemnica gór w słowie i obrazie. Kielce: Jedność, 2002.
26.Ravasi, Gianfranco. Księga Rodzaju (I–II): Zrozumieć Stary Testament. Kraków: Wydawnictwo M, 1992.
27.Rogowski, Roman. Mistyka gór. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1985.
28.Rogowski, Roman. Tarasy świata. Wrocław: Trzeci Świat, 1999.
29.Romaniuk, Kazimierz, Augustyn Jankowski, Lech Stachowiak. Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. Poznań–Kraków: Pallottinum, 1999.
30.Rosik, Mariusz. „Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie. O religijnej symbolice gór”. Archeologia Żywa 4, 66 (2017): 54–59.
31.Sobolewski, Zbigniew, Andrzej Sochal, Barbara Wysokińska. Leksykon wiedzy religijnej. Warszawa: Wydawnictwo „Adam”, 2009.
32.Szczudra–Barszcz, Anna „Spotkanie”. W: Encyklopedia katolicka. T. 17 (kol. 714). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2013.
33.Szymanek, Edward. Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu. Poznań: Pallottinum, 1990.
34.Trummer, Peter. „Święte miejsca”. W: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haidera, kol. 1297. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2016.
35.Turek, Józef. „Miejsce”. W: Encyklopedia katolicka. T. 12 (kol. 887–891). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008.
36.Woźniakowski, Jacek. Góry niewzruszone. Kraków: Czytelnik, 1995.