Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020
Transhumanistyczne wyzwania przyszłości. Wychowanie i edukacja

Autorzy: Krzysztof Łuszczek ORCID
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: pedagogika transhumanizm technologia edukacja
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:14 (391-404)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Antropologia oparta na ideach transhumanistycznych coraz mocniej dochodzi do głosu w praktyce życia codziennego. Sprzyja temu rozwój technologiczny i wiązanie nowo powstających urządzeń w sieć. Urządzeń funkcjonujących w sieci przybywa i już jest ich więcej niż liczy ludzka populacja. Ma to swój wpływ na młode pokolenie, które nie zna już świata innego jak wypełnionego smartfonami, komputerami, robotami i technologią umożliwiającą szybką komunikację. Ma to wpływ zarówno na wychowanie, jak i edukację. W przypadku wychowania nadmiar urządzeń w środowisku wychowawczym wpływa niekorzystnie na jakość komunikacji interpersonalnej oraz nabywanie kompetencji komunikacyjnych. Z kolei edukacja pod silną presją technologii często eliminuje wartości charakterystyczne dla tradycyjnej edukacji, takie jak np. kształtowanie relacji mistrz–uczeń, czy prowadzi do marginalizacji humanistyki. Rodzice i wychowawcy muszą brać pod uwagę technologię jako czynnik w poważnym stopniu kształtujący rozwój relacji młodego człowieka oraz sposób, w jaki kształtuje on aktywność edukacyjną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Asimow, Isaac. Ja robot. Tłum. Zbigniew Królicki. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2013.
2.Assange, Julian, Jacob Appelbaum, Andy Muller-Maguhn, Jeremie Zimmermann. Cypherpunks. Wolność i przyszłość internetu. Tłum. Marcin Machnik. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2013.
3.Beynon, John. „Technological Literacy: Where Do We Go From Here?”. Journal of Information Technology for Teacher Education 2 (1993): 7–35.
4.Bostrom, Nick. „A History of Transhumanist Thought”. Journal of Evolution and Technology 14 (2005). Dostęp 10.09.2019. https://jetpress.org/volume14/bostrom.html.
5.Bostrom, Nick. „Human Genetic Enhancements: A Transhumanist Perspective”. The Journal of Value Inquiry 37 (2003): 493–506.
6.Butnick, Stephanie. „Shulamith Firestone, a Leading Thinker of Second-Wave Feminism Has Died”. Tablet Magazine, 30.08.2012. Dostęp 15.09.2019. https://www.tabletmag.com/scroll/110721/shulamith-firestone-1945–2012.
7.Collins, Allan, Richard Halverson. Rethinking Education in the Age of Technology. The Digital Revolution and Schooling in America. New York and London: Teachers College Press, 2009.
8.Collins, Allan. What’s Worth Teaching? Rethinking Curriculum in the Age of Technology. New York and London: Teachers College Press, 2017.
9.Collis, Betty. „A Reflection on the Relationship Between Technology and Teacher education: Synergy or Separate Entities?”. Journal of Information Technology for Teacher Education 3 (1994): 7–25.
10.Collis, Betty. „Information Technology and Teacher Education: Focus on Student Learning or on Teacher Change?”. Journal of Information Technology for Teacher Education 2 (1993): 115–126.
11.Firestone, Shulamith. The Dialectic of Sex: A Case for Feminist Revolution. New York: William Morrow and Company, 1970.
12.„Franciszek w Japonii – podsumowanie dnia trzeciego”. eKAI, 25.11.2019. Dostęp 25.11.2019. https://ekai.pl/franciszek-w-japonii-podsumowanie-dnia-trzeciego.
13.Fukuyama, Francis. Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018.
14.Hughes, James, Democratic Transhumanism 2.0. Dostęp 13.09.2019. http://changesurfer.com/Acad/DemocraticTranshumanism.htm.
15.Hughes, James. Citizen Cyborg. Why Democracies Must Respond to the Redesigning of Human Nature. New York: Basic Books, 2004.
16.Kellner, Douglas. „Multiple Literacies and Critical Pedagogy in a Multicultural Society”. Educational Theory 48 (1998): 103–122.
17.Kurzweil, Raymond. The Age of Intelligent Machine. Cambridge: MIT Press, 1990.
18.Kurzweil, Raymond. The Age of Spiritual Machine. New York: Viking Press, 1999.
19.Kurzweil, Raymond. The Singularity is Near. New York: Viking Press, 2005.
20.Lasch, Chritopher. The Revolt of the Elites and the Betrayal if Democracy. New York: W.W. Norton & Company, 1996.
21.Łuszczek, Krzysztof. „Pedagogical Aspects of Robot Anthropomorphism in the Light of the Critical Historical Theory”. Studia i Prace WNEIZ US 54 (2018): 37–50.
22.Malucha, Marek. „Internet rzeczy – kontekst technologiczny i obszary zastosowań”. Studia i Prace WNEIZ US 54 (2018): 51–70.
23.Martin, Douglas. „Futurist Known as FM – 2030 Is Dead at 69”. The New York Times, 11.06.2000. Dostęp 13.09.2019. https://www.nytimes.com/2000/07/11/us/futurist-known¬-as-fm-2030-is-dead-at-69.html.
24.Mazurek, Sławomir. Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2008.
25.McLuhan Marshall. Wybór pism. Tłum. Karol Jakubowicz. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1975.
26.McLuhan, Marshall. Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Tłum. Natalia Szczucka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
27.Miller, Daniel, Don Slater, Lucy Suchman. „Anthropology”. W: Academy and the Internet, red. Helen Nissenbaum, Mouroe Price, 71–89. New York–Washington D.C./Baltimore–Bern–Frankfurt am Main–Berlin–Brussels–Vienna–Oxford: Peter Lang, 2004.
28.Minsky, Marvin. The Emotion Machine. New York: Simon&Schuster, 2006.
29.Moravec, Hans. „Rise of the Robots – The Future of Artificial Intelligence”. Scientific American, 23.03.2009. Dostęp 11.09.2019. https://www.scientificamerican.com/article/rise-of-the-robots.
30.Nie, Norman H., Sunshine D. Hillygus, Lutz Erbring. „Internet Use Interpersonal Relations and Sociability: A Time Diary Study”. W: The Internet in Everyday Life, red. Barry Wellman, Caroline Haythornthwaite, 213–243. Oxford: Blackwell 2002.
31.Picard, Rosalind. Affective Computing. Cambridge: MIT Press, 1997.
32.Postman, Neil. Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Tłum. Anna Tanalska-Dulęba. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2004.
33.Prensky, Marc. From Digital Natives to Digital Wisdom. Thousand Oaks: Corwin, 2012.
34.„Robert Ettinger”. The Thelegraph, 24.07.2011. Dostęp 10.09.2019. https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/science-obituaries/8658435/Robert-Ettinger.html.
35.Ryan, Marie-Laure. Narrative as Virtual reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.
36.Selwyn, Neil. Distrusting Educational Technology. Critical Questions for Changing Times. New York: Routledge, 2013.
37.Selwyn, Neil. Education and Technology. Key Issues and Debates. London–Oxford–New York–New Delhi–Sydney: Bloomsbury, 2017.
38.Selwyn, Neil. Is Technology Good for Education?. Cambridge: Polity Press, 2017.
39.Turkle, Sherry. Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem. Tłum. Małgorzata Cierpisz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
40.Tweddle, Sally, „The Future Curriculum and Information Technology”. Journal of Information Technology for Teacher Education 2 (1993): 105–110.
41.Williams, Raymond. Keywords: a vocabulary of culture and society. New York: Oxford University Press, 2015.
42.Wright, Peter. „Teaching Teachers About Computers”. Journal of Information Technology for Teacher Education 2 (1993): 37–52.