Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 29.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
2. Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesi
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
3. Wykorzystanie systemów CRM w marketingu miast – stan i perspektywy
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
4. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
5. Strategia technologiczna w rozwoju współczesnych organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
6. Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
7. Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
8. WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA ZMIANY STRUKTURY TOWAROWEJ POLSKIEGO EKSPORTU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
9. Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
10. Zakupy online – wybrane aspekty związane z decyzjami klientów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
11. Próba modelowania cen końcowych w aukcjach internetowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
12. Formy dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych w społeczeństwie online
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
13. Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
14. Systemowo-dynamiczna symulacja webowa
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
15. Risk asymmetries in “open science” concept: university technology transfer perspective
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
16. Możliwości wykorzystania technologii BlockChain w biznesie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
17. Społeczna kontrola rozwoju naukowo-technologicznego społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
18. Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
19. Młodzież wobec wyzwań współczesności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
20. Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa – wskazania metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
21. Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
22. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W TRANSPORCIE TOWARÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
23. Nowoczesne technologie i ich wpływ na działalność logistyczną w tworzeniu łańcucha wartości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
24. TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY ASPEKT PRZEŁADUNKU WYSOKOTEMPERATUROWEJ SMOŁY WĘGLOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X NA TERENIE PORTU MORSKIEGO SZCZECIN
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
25. Transhumanistyczne wyzwania przyszłości. Wychowanie i edukacja
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
26. Zachowania zakupowe pokoleń konsumentów w świetle rozwoju technologii
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
27. Technika i pragnienie w dobie automatyzacji. Od Marcusego do Stieglera
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
28. Some accelerationist remarks on Marcuse’s drives theory and his dialectics of civilization
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
29. Problem definicyjny technologii rozproszonego rejestru (DLT) w świetle projektu rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów i zmieniający dyrektywę Unii Europejskiej 2019/1937
(Studia Administracyjne)
2(18)|2023 2023 Przejdź
Strona