Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-38
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności

Autorzy: Małgorzata Juchniewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: technologia rynek spożywczy żywność łańcuch dostaw logistyka innowacje
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (473-482)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł nawiązuje do podstaw funkcjonowania łańcuchów dostaw na rynku spożywczym. Zawarto w nim główne informacje na temat łańcucha dostaw oraz jego działania. Skupiono się także na nowych rozwiązaniach, jakie mogą być wdrożone do procesu zarządzania tym łańcuchem. Przedstawiono nowoczesne technologie zarządzania łańcuchami dostaw, takie jak: agile chain, lean management, just in time oraz ich wpływ na funkcjonowanie łańcucha dostaw. Dodatkowo przybliżono projekty Unii Europejskiej ściśle powiązane z innowacjami w łańcuchu dostaw żywności. Przedstawienie nowoczesnych rozwiązań w łańcuchu dostaw pozwoliło wskazać możliwe do zastosowania nowe podejścia na rynku spożywczym. Całość rozważań umożliwiła dokonanie podsumowania rozwoju globalnych łańcuchów dostaw oraz poprawy funkcjonowania łańcuchów w przemyśle spożywczym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abt S., Logistyka ponad granicami, ILiM, Poznań 2003.
2.Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
3.Budzyńska K., Outsourcing usług logistycznych w przemyśle spożywczym, „Logistyka” 2012, nr 4.
4.Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
5.Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2000.
6.Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
7.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013, GUS, Warszawa 2014.
8.Institute of Logistics, Members’ Directory, Institute of Logistics and Transport, Corby 1998.
9.Lean w produkcji – Lean Manufacturing, http://www.lean.org.pl/lean-w-produkcji.
10.Massimo I., Matranga G., Zoani C., Canese S., Daroda L., Vitali F., Zappa G., Innovation in logistics and in the supply chain integrated approach, Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), Italy 2014
11.Podręcznik OSLO, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, Komisja Europejska, Warszawa 2008.
12.Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
13.Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, red. B. Klepacki, L. Wicki, Wyd. SGGW, Warszawa 2014.
14.Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010.
15.www.ivoryresearch.com/writers/natalee-watt-ivory-research-writer.