Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2

Rok wydania:2015
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Postawy nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych

12 (11-22) Sebastian Białoskurski Więcej
2.

The country-of-origin effect in the selected transport services


(Efekt kraju pochodzenia w wybranych usługach transportowych)
12 (23-34) Monika Boguszewicz-Kreft, Ewa Magier-Łakomy, Katarzyna Sokołowska Więcej
3.

Postrzeganie uczciwości cen a rekomendacje oferty i skłonność do zakupu

14 (35-48) Ilona Bondos Więcej
4.

Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych przez osoby powyżej 50. roku życia

12 (49-60) Bogumił Czerwiński Więcej
5.

Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania

10 (61-70) Jakub Dąbrowski Więcej
6.

Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online – analiza zmian w latach 2013–2015

12 (71-82) Marcin Gąsior Więcej
7.

Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników

12 (83-94) Krzysztof Kubiak Więcej
8.

Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-Dlogic

12 (95-106) Wioleta Kucharska Więcej
9.

Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

12 (107-118) Katarzyna Liczmańska Więcej
10.

Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trendów nowej konsumpcji w świetle badań własnych

10 (119-128) Magdalena Maciaszczyk Więcej
11.

Kryteria wyboru produktu i miejsca zakupu przy korzystaniu z porównywarki cenowej

12 (129-140) Radosław Mącik Więcej
12.

Badanie lojalności klientów biur podróży

12 (141-152) Izabela Michalska-Dudek Więcej
13.

Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) – wyniki badań użytkowników BlaBlaCar

12 (153-164) Agnieszka Małecka, Maciej Mitręga Więcej
14.

Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego

11 (165-175) Maria Grzybek, Wiesław Szopiński Więcej
15.

Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw

12 (179-190) Krzysztof Andruszkiewicz Więcej
16.

Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa w kontekście strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z Wielkopolski

12 (191-202) Agata Budzyńska-Biernat Więcej
17.

Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

12 (203-214) Dariusz Dąbrowski Więcej
18.

Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego

14 (215-228) Edyta Drajska, Małgorzata Wach-Kloskowska Więcej
19.

Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny?

12 (229-240) Anna Drapińska Więcej
20.

Możliwe obszary współpracy podmiotów sektora TSL z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

12 (241-252) Teresa Gądek-Hawlena Więcej
21.

Paradygmat marketingu analitycznego i jego główne wskaźniki dla marketera

12 (253-264) Grażyna Golik-Górecka Więcej
22.

Big data koniecznością współczesnego marketingu

14 (265-278) Magdalena Graczyk-Kucharska Więcej
23.

Marketing w województwie pomorskim na początku drugiej dekady XXI wieku na tle marketingu w kraju

14 (279-292) Stanisław Kaczmarczyk Więcej
24.

Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego

12 (293-304) Eliza Dąbrowska, Monika Matecka, Jolanta Sielska Więcej
25.

Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego

12 (305-316) Eliza Dąbrowska, Monika Matecka, Jolanta Sielska, Joanna Zdanowska Więcej
26.

Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku

14 (317-330) Ewelina Julita Tomaszewska Więcej
27.

Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw

14 (331-344) Julita E. Wasilczuk Więcej
28.

Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca – przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci/absolwenci uczelni kontra pracodawcy)

14 (345-358) Sylwia Wrona Więcej
29.

Marketing zrównoważony – od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania marketingowego

12 (359-370) Monika Zajkowska Więcej
30.

Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce – wyniki badań

12 (371-382) Bogna Pilarczyk, Anna Rogala, Krzysztof Żywanowski Więcej
31.

Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających

14 (385-398) Marek Angowski, Katarzyna Domańska Więcej
32.

Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost

12 (399-410) Mirosław Antonowicz, Artur Kikuła Więcej
33.

Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym – studium przypadku

12 (411-422) Ewa Badzińska, Szymon Cichorek Więcej
34.

Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych

12 (423-434) Agnieszka Bojanowska, Agata Magdalena Wójcik Więcej
35.

Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji wykorzystywane w procesie świadczenia usług ubezpieczeniowych dojrzałym konsumentom

12 (435-446) Bogumił Czerwiński Więcej
36.

Zarządzanie logistyczną obsługą klienta

12 (447-458) Joanna Dyczkowska Więcej
37.

Handel hybrydowy w umacnianiu pozycji rynkowej supermarketów w Polsce

14 (459-472) Krystyna Iwińska-Knop, Dagmara Skurpel Więcej
38.

Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności

10 (473-482) Małgorzata Juchniewicz Więcej
39.

Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego

14 (483-496) Katarzyna Budzyńska, Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor Więcej
40.

E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki – ujęcie praktyczne

12 (497-508) Radosław Drozd, Wioleta Kucharska Więcej
41.

Proces przyjęcia dostawy a obsługa klienta – przykład branży odzieżowej

12 (509-520) Renata Brajer-Marczak, Barbara Mróz-Grogoń Więcej
42.

Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim

12 (521-532) Radosław Drozd, Michał Szymański Więcej
43.

Formułowanie strategii logistycznych a umiejscowienie punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego

12 (533-544) Adam Wieczorek Więcej
44.

Zastosowanie klasycznych metod prognozowania popytu w logistyce dużych sieci handlowych

12 (545-556) Natalia Wojciechowska, Andrzej Wojciechowski Więcej