Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-Dlogic

Autorzy: Wioleta Kucharska
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: kapitał relacji gospodarka sieciowa S-DLogic marki przedsiębiorstwa kreowanie wartości
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (95-106)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcono sieciowemu kreowaniu wartości współczesnych przedsiębiorstw, w tym wartości kluczowego aktywa niematerialnego, jakim jest marka. Autorka przedstawia istotę procesu kreowania wartości we współczesnej gospodarce oraz porusza aspekty konfiguracji sprawnej sieci opartej na kapitale relacji i idei S-DLogic w kontekście gospodarki sieciowej. Zwraca szczególną uwagę na współkreację znaczeń w ramach celowo skonfigurowanej sieci interakcji i integracji zasobów, a także na transfer znaczeń, kluczowy dla tworzenia wartości. Artykuł stanowi syntezę wiedzy dotyczącą procesu sieciowego kreowania wartości, a także teoretyczne uzasadnienie dla dalszych badań nad determinantami identyfikacji konsumenta z marką w gospodarce sieciowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aaker D., Measuring brand equity across products and markets, „California Management Review” 1996, Vol. 38 No. 3.
2.Barwise P., Higson C., Likierman A., Marsh P., Brands as separable assets, „Business Strategy Review” 1990, Vol. 1, No. 2.
3.Chekalina T., A Value co-creation perspective on customer-based brand equity modelling for tourism destination, a case from Sweden, Mid Sweden University, Sundsvall 2015.
4.Edvardsson B., Tronvoll B., Gruber T., Expanding understanding of service exchange and value co-creation: a social construction approach, „Academy of Marketing Science” 2011, Vol. 39, No. 2.
5.Gomez-Arias J.T., Genin L., Beyond monetization: creating value through online social networks, „International Journal of Electronic Business Management” 2009, Vol. 7, No. 2.
6.Gummesson E., Total relationship management, Elsevier, Oxford 2008.
7.Hunt S.D., Madhavaram S., The service dominant logic of marketing: theoretical foundations, pedagogy, and resource- advantage theory, Cleveland State University, New York 2006.
8.Keller K., Strategiczne zarządzanie marką, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
9.Lepak D.P., Smith K.G., Taylor M.S., Value creation and value capture: a multilevel perspective, „Academy of Management Review” 2007, Vol. 32, No. 1.
10.Levy S.J., Symbols for sale, „Harvard Business Review” 1959, Vol. 37, Iss. 4.
11.Lu L., Wang G., Astudy on multi-agent supply chain framework based on network economy, „Computer & Industrial Engeneering” 2008, Vol. 54, No. 2.
12.Mazurek G., Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa 2012.
13.McCracken G.D., Culture and consumption: new approaches to the symbolic character of consumer goods and activities, Indiana University Press 1990.
14.Murawiak K., Znaczenie teorii sieci w wyjaśnianiu dzialalności gospodarczej przedsiębiorstw, w: Nowe idee początku XXI w., red. M. Winiarski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009.
15.Nam H., Kannan P.K., The informational value of social tagging networks, „Journal of Marketing” 2014, Vol. 78.
16.Ozkan-Canbolat E., Bas A., Cafari R., An alternative forms of organizing business model: a model of value creater networks, „Procedia-Social and Behavioral Sciences” 2014, No. 150.
17.Pastuszak Z., The philosophy of supply chain management in the new economy: net readiness in the net supply chain. Managing global transitions, „International Research Journal” 2004, Vol. 2, Iss. 1.
18.Payne A.F., Storbacka K., Frow P., Managing the co-creation of value, „Journal of the Academic Marketing Science” 2008, Vol. 36, No. 1.
19.Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
20.Powell W.W., Neither market in hierarchy: Network firm of organisation, „Research in Organizational Behaviour” 1990, Vol. 12.
21.Ramaswamy V., Co-creation of value-towards an expanded paradigm of value creation, „Marketing Review St. Gallen” 2009, Vol. 26, Iss. 6.
22.Ryfkin J., The age of access. The new culture of hipercapitalism. Where all of life is a paid – for experience, Penquin Books, New York 2000.
23.Sagan A., Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003.
24.Sawhney M., Zabin J., Managing and measuring relational equity in the network economy, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2012, Vol. 30, No. 4.
25.Sayer A., Walker R., The new social economy, Blackwell, Oxword 1992.
26.Tapscott D., Creating value in the network economy, Harward Business Review, 1999.
27.Toffler A., The third wave: The classic study of tomorrow, Bantam Books, New York 1980.
28.Vargo S.L, Lush R.F., Envolving to a new dominant logic of marketing, „Journal of Marketing” 2004, Vol. 68, No. 1.
29.Vargo S.L., Lush R.F., From goods to services: divergences and convergences of logics, „Industrial marketing Management” 2008, Vol. 37, No. 2.
30.Zimniewicz K., Wszystko zależy od wszystkiego, w: Przełomy zarządzania, red. Z. Dworzecki, B. Nogalski, Dom Organizatora, Toruń 2011.