Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Handel hybrydowy w umacnianiu pozycji rynkowej supermarketów w Polsce

Autorzy: Krystyna Iwińska-Knop
Uniwersytet Łódzki

Dagmara Skurpel
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: kanały dystrybucji handel hybrydowy rynek FMCG pozycja rynkowa supermarkety handel elektroniczny
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (459-472)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dynamiczny rozwój handlu w Polsce, w wyniku procesów internacjonalizacji i koncentracji, stworzył sytuację konkurencyjną zmuszającą podmioty do poszukiwania nowych źródeł przychodu. Jednocześnie rozwój handlu elektronicznego zaoferował nową jakość organizacji kanałów dystrybucji. Połączenie sprzedaży stacjonarnej z internetową stało się wyzwaniem dla przedsiębiorstw handlowych chcących umocnić swoją rynkową pozycję. Celem artykułu jest wskazanie aktualnego stanu wykorzystania e-commerce przez sieci supermarketów. Artykuł oparto na źródłach wtórnych oraz badaniach własnych zrealizowanych w 2013 roku na próbie 419 respondentów. Analizę poparto wynikami badań innych autorów oraz instytutów badawczych.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.46 proc. Polaków kupuje przez internet. Co kupujemy i czego się boimy (infografika), http://media2.pl/internet/125459-46-proc.-Polakow-kupuje-przez-internet.-Co-kupujemy-i-czego-sie-boimy-infografika.html.
2.Adelaar T., Bouwman H., Steinfield Ch., Implications of hybrid e-commerce approaches for customer value and geographical market reach, www.researchgate.net/publication/228572848_IMPLICATIONS_OF_HYBRID_E-COMMERCE_APPROACHES_FOR_CUSTOMER_VALUE_AND_GEOGRAPHI
3.E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska, www.infomonitor.pl/download/e-commerce-w-polsce-2014.pdf.
4.FMCG w sieci? Tak, ale stopniowo, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Moja Firma” 24.03.2015 (nr 57).
5.Góral K., Wielokanałowa sprzedaż – przepis na większe zyski, „Nowoczesne Zarządzanie” 2001, nr 2, www.comarch.pl/erp/nowoczesne-zarzadzanie/numery-archiwalne/wielokanalowa-sprzedaz-przepis-na-wieksze-zyski/.
6.Hybris: integracja technologii barierą dla rozwoju e-sklepów, http://evigo.pl/6548-hybris-integracja-technologii-bariera-dla-rozwoju-e-sklepow/.
7.Internet Standard prezentuje raport „eCommerce 2010”, www.internetstandard.pl/news/362525/Internet.Standard.prezentuje.raport.ecommerce.2010.html.
8.Iwińska-Knop K., Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym, w: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, red. M. Pluciński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 852, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Wyd. Naukow
9.Jak wygląda rynek internetowych sklepów spożywczych w Polsce i na świecie, http://www.ekomercyjnie.pl/jak-wyglada-rynek-internetowych-sklepow-spozywczych-w-polsce/.
10.Kawa A., Logistyka e-handlu w Polsce, https://media.poczta-polska.pl/pr/280818/poczta-polska-i-raport-o-e-commerce-zyski-sa-w-e-handlu.
11.Mamy swoje ulubione e-supermarkety. Zobacz jakie, www.strefabiznesu.nowiny24.pl/artykul/mamy-swoje-ulubione-e-supermarkety-zobacz-jakie.
12.Mazurek G., Kanibalizacja kanałów dystrybucji jako konsekwencja innowacji technologicznych w handlu, „Logistyka” 2015, nr 2.
13.Olczak A.B., Integracja sieci detalicznej z e-commerce w branży spożywczej. Uwarunkowania i synergiczne korzyści, „Marketing i Rynek” 2013, nr 3.
14.Otto J.R., Chung Q.B., A framework for cyber-enhanced retailing: integrating e-commerce retailing with brick-and-mortar retailing, „Electronic Markets” 2000, Vol. 10, Iss. 3.
15.Polacy coraz więcej spożywają online, https://www.gemius.pl/e-commerce-aktualnosci/polacy-coraz-wiecej-spozywaja-online.html.
16.Przyszłość handlu detalicznego w Polsce należy do średnich powierzchni, http://franczyzawpolsce.pl/aktualnosci/temat-tygodnia/4484-przyszlosc-handlu-detalicznego-w-polsce-nalezy-do-srednich-powierzchni.
17.Rosen K., Howard A., E-retail: gold rush or fool’s gold? „California Management Review” 2000, Vol. 42, No. 3.
18.Steinfield C., Understanding click and mortar e-commerce approaches, a conceptual framework and research agenda, „Journal of Interactive Advertising” 2002, Vol. 2, No. 2.
19.Wiedman K. P., Buxer H., Buckler F., Hybrid-Commerce: Zukunftoption fur Anbietersysteme der „New and Old Economy”, „Der Markt” 2001, nr. 1.
20.Wojcik A., Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów europejskich, w: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, red. M. Pluciński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 852, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Wyd. Nauk