Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 73.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Analiza zaawansowania realizacji idei open government data w wybranych krajach
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
2. Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
3. Wybrane determinanty zróżnicowania samooceny poziomu życia gospodarstw domowych (na przykładzie polski w 2013 r.)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
4. Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
5. Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
6. SKUTKI REZYGNACJI Z ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
7. Handel hybrydowy w umacnianiu pozycji rynkowej supermarketów w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
8. Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
9. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE ROZWOJU KLASY KREATYWNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
10. CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
11. Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
12. Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
13. Rynek obligacji komunalnych Catalyst – stan i oczekiwania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
14. Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
15. Prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk JM Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Collegium Balticum (wspomnienia z okazji Jubileuszu)
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
16. Wymiana handlowa Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Przejdź
17. OPRACOWANIE MAP ŚREDNICH CEN TRANSAKCYJNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NIEZABUDOWANYCH ZBYWANYCH Z ZASOBU ANR OT OLSZTYN Z WYKORZYSTANIEM INTERPOLACJI METODĄ IDW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
18. CROWDSOURCING I CROWDFUNDING W KREOWANIU INNOWACJI W KONSUMPCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
19. Biznes versus społeczeństwo w epoce globalizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
20. Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
21. Zum Bedürfnis der Analyse der (Un)Höflichkeit im akademischen Bereich - Neue Forschungsperspektiven
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
22. Sopocka szkoła ekonomiki transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
23. Fundusze infrastrukturalne na rynku inwestycji transportowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
24. Dolna Wisła w świetle współczesnych problemów rozwoju społeczno - gospodarczego Polski
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
25. Zagrożenia rozwoju gospodarstw rybackich a zrównoważona akwakultura w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
26. Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
27. Relacyjny wymiar marketingu wewnętrznego w kontekście zmian otoczenia ‒ podejście konceptualne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
28. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
29. Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
30. Эмоционально-чувствительная сфера личности студента неофилолога и результаты, достигаемые в обучении иностранному языку
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
31. Dzierżawa jako forma rozdysponowania gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa w aspekcie nowych uregulowań prawnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
32. Ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
33. Modele biznesu w internecie w kontekście Sharing Economy i Open Government Data
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
34. Rozwój transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich - ważne i aktualne wyzwanie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
35. Uwarunkowania i przejawy różnicowania modelu konsumpcji na Śląsku w latach 2004–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
36. Porozumienie Transpacyficzne (TPP) bez Stanów Zjednoczonych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
37. Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
38. Validation of the New Visual Swimming Pace Control System in Real-Time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
39. Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
40. Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
41. Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych w środowisku wieloprojektowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
42. DWIE FENOMENOLOGIE (HUSSERL – PERLS) ORAZ ICH FUNKCJE W PEDAGOGICZNYM PROCESIE BADAWCZYM - tekst dedykowany pamięci Profesor Teresy Bauman -
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
43. Интровертная личность в процессе усвоения иностранного языка
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
44. Finansowanie hybrydowe w sektorze finansów publicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
45. Autobiografizowanie jak powietrze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
46. Wpływ programu Rodzina 500+ na poziom życia gospodarstw domowych wychowujących dzieci i jego samoocenę w Polsce w 2016 roku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
47. Long-term Changes in Body Build of Male and Female Judo Competitors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
48. Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
49. Sympozjum naukowe Święty Otton. Apostoł Pomorza (Słupsk, 4 grudnia 2017 r.)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
50. NOWE KONCEPCJE ZŁAGODZENIA PROBLEMÓW ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
51. Content marketing w aspekcie ewolucji funkcji internetu i rozwoju koncepcji marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
52. The Effect of Visual Speed Swimming Control in Swimmers’ Threshold Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Przejdź
53. Deregulacja zawodów prawniczych i jej wpływ na konkurencję na rynku usług prawniczych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Przejdź
54. European Investment Bank as a supporter of European PPPs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
55. Struktura finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych w badaniach Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
56. Sympozjum naukowe Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorza w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, Słupsk, 15 stycznia 2019 r.
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
57. Bibliografia zawartości czasopisma "Przegląd Zachodniopomorski" 1963-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Przejdź
58. Bibliografia zawartości czasopisma "Przegląd Zachodniopomorski" 1966-1967
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Przejdź
59. Osadnictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim 1945-1947
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1964 1964 Przejdź
60. Osadnictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim w ramach ogólnopolskiego planu osadniczego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Przejdź
61. Z problemów osadnictwa wojskowego na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1963 1963 Przejdź
62. Spostrzeganie ludzi
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Przejdź
63. Przejęcie Pomorza Zachodniego przez administrację polską w 1945 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1960 1960 Przejdź
64. Współzależność wydajności pracy i postępu technicznego w budownictwie mieszkaniowym woj. szczecińskiego w latach 1963-1974
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
65. Amatorski ruch fotograficzny w Szczecinie 1948-1968
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Przejdź
66. Green bonds as a transfer of sustainable development idea into financial sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
67. Universities’ social responsibility vs. graduates’ human capital
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
68. Subjective and objective assessments of physical activity in professional active women aged 50 to 64 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
69. Niech wygram, niech usiądzie − formy fleksyjne czasownika czy konstrukcje składniowe?
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
70. Kognitive und affektive individuelle Merkmale von Fremdsprachenlernenden. Fokus: Polnische Germanistikstudenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
71. Uczucie flow i inne stany emocjonalne towarzyszące studentom neofilologom w procesie kształcenia językowego
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Przejdź
72. Effects of e-Commerce Functioning on Customer’s Need Satisfaction
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Przejdź
73. Casting a glance across Balticum – Poland and her past in Arild Huitfeldt’s Chronicle
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Przejdź
Strona