Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych

Autorzy: Joanna Papińska-Kacperek
Uniwersytet Łódzki

Krystyna Polańska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: media społecznościowe e-administracja archiwa cyfrowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (93-102)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest podjęcie dyskusji na temat zasadności i zakresu lokowania publicznych zasobów informacyjnych w mediach społecznościowych (MS). Artykuł zawiera także analizę wykorzystania MS przez instytucje publiczne. Zwrócono w nim uwagę na problemy związane z archiwizacją zasobów informacyjnych na profilach w MS. Przedstawiono też zagrożenia wynikające z wykorzystania MS, a także wyniki badań świadomości studentów SGH i UŁ na temat istnienia administracji państwowej w przestrzeni społecznościowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alam S.L., Campbell J., Lucas R. (2011), Using Social Media in government: the Aus-tralian taxation office e-tax Facebook page, w: Dependable, Autonomic and Secure Computing (DASC), 2011 IEEE Ninth International Conference.
2.Espley S., Carpentier F., Pop R., Medjkoune L. (2014), Collect, Preserve, Access: Ap-plying the Governing Principles of the National Archives UK Government Web Ar-chive to Social Media Content, „Alexandria”, No. 25 (1–2).
3.Gao H., Barbier G., Goolsby R. (2011), Harnessing the Crowdsourcing Power of Social Media for Disaster Relief, „IEEE Intelligent Systems” 26 (3).
4.Jayakumar A. (2015), This start-up is helping the government keep track of social media, „Washington Post”, May 24.
5.KE (2006), Online Availability of Public Services, Report of the 6th Measurement, Capgemini.
6.Mickoleit A. (2014), Social Media Use by Governments: A Policy Primer to Discuss Trends, Identify Policy Opportunities and Guide Decision Makers, OECD Working Papers on Public Governance, No. 26, OECD Publishing.
7.NARA (2013), White Paper on best practices for the capture of social media re-cords, National Archives and Records Association.
8.Nowina-Konopka M. (2014), Problematyka zarządzania informacją w procesie archi-wizacji zasobów Internetu, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 10/1.
9.OECD (2011), Social Media Technologies and Tax Administration, OECD.
10.Panagiotopoulos P., Bigdeli A.Z., Sams S. (2014), Citizen – government collaboration on social media: The case of Twitter in the 2011 riots in England, „Government In-formation Quarterly”, Vol. 31, Issue 3.
11.Papińska-Kacperek J. (2013), Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
12.Polańska K. (2013), Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-
13.-społeczne, Oficyna Wydawnicza, Warszawa: SGH.
14.Postman J. (2009), SocialCorp: social media goes corporate, Berkeley: New Ri-ders.
15.Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (DzU nr 112, poz. 1198).