Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Selected aspects of the telecommunication market – examples of Poland and Denmark


(Wybrane aspekty rynku telekomunikacyjnego na przykładzie Polski i Danii)
6 (9-14) Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Więcej
2.

E-commerce w Polsce i w Danii – istniejący stan i jego ocena

10 (23-32) Maciej Czaplewski Więcej
3.

E-gospodarka a państwo – aspekt instytucjonalny w zarysie

8 (15-22) Katarzyna Chojnacka Więcej
4.

Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji

10 (33-42) Wojciech Grzelak Więcej
5.

Pełna cyfryzacja sektora gospodarki i jej możliwe konsekwencje – przykład mediów

16 (43-58) Bohdan Jung Więcej
6.

Działania Unii Europejskiej przeciwdziałające cyfrowemu wykluczeniu na przy-kładzie wymagań odnośnie dostępności

12 (59-70) Joanna Kos-Łabędowicz Więcej
7.

Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej

22 (71-92) Bernard F. Kubiak Więcej
8.

Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych

10 (93-102) Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska Więcej
9.

Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne

10 (103-112) Przemysław Polak Więcej
10.

Nierówności cyfrowe i podziały cyfrowe drugiego rzędu jako wyzwanie dla gospodarki opartej na wiedzy

10 (113-122) Malwina Popiołek Więcej
11.

Mobilne zakupy w Polsce i w Holandii

10 (123-132) Ewa Prałat, Aleksandra Łyczkowska Więcej
12.

Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności

10 (133-142) Jolanta Sala, Halina Tańska Więcej
13.

Wybrane aspekty dotyczące wskaźników efektywności procesów w gospodarce elektronicznej

10 (143-152) Cezary Stępniak Więcej
14.

Zróżnicowane ceny usług doręczeniowych w UE jako bariera rozwoju transgranicznego e-commerce

12 (153-164) Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak Więcej
15.

Cena a wartość w gospodarce cyfrowej – wybrane problemy

12 (165-176) Aleksander Z. Wassilew Więcej
16.

Wieloagentowy system wspomagania decyzji z zakresu e-finansów

10 (177-186) Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes Więcej
17.

Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych

10 (187-196) Roman Chorób Więcej
18.

Shaping competition policy in postal market – evaluation of using tools on the example of Poland and Denmark


(Kształtowanie polityki konkurencji w obszarze rynku pocztowego – ocena wykorzystania narzędzi na przykładzie Pol-ski i Danii)
8 (197-204) Anna Drab-Kurowska Więcej
19.

Przeobrażenia sieci dystrybucji biletów miejskiego transportu zbiorowego w procesach wdrażania elektronicznych systemów poboru opłat

12 (205-216) Grzegorz Dydkowski, Barbara Kos Więcej
20.

Lokalizowanie zasobów wiedzy w otoczeniu dla potrzeb kreowania organizacji wirtualnej

10 (217-226) Damian Dziembek Więcej
21.

Współczesne trendy społeczno-gospodarcze a kierunki rozwoju innowacji i zarządzania innowacjami

10 (227-236) Edyta Gwarda-Gruszczyńska Więcej
22.

Eksploracja procesów biznesowych – trend w perspektywie rozwoju gospodarki

10 (237-246) Izabela Heppner Więcej
23.

Przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu

12 (247-258) Marcin Hernes, Anna Chojnacka-Komorowska, Kamal Matouk Więcej
24.

Priorytet wymagań w projektach Agile

10 (259-268) Grażyna Hołodnik-Janczura Więcej
25.

Problemy w organizacji – techniki definiowania problemu

10 (269-278) Bogusław Kaczmarek Więcej
26.

Internet rzeczy – innowacyjne narzędzie dla firm

10 (279-288) Marcin Krysiński Więcej
27.

Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy

10 (289-298) Krzysztof Kubiak, Aleksandra Sikorska Więcej
28.

Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odno-śnie modeli biznesu – wnioski z badań

10 (299-308) Karol Kuczera Więcej
29.

Systemy informatyczne a rozwiązywanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych – wyniki badań

10 (309-318) Ewa Kulińska Więcej
30.

Zakupy online – wybrane aspekty związane z decyzjami klientów

10 (319-328) Anna Lemańska-Majdzik, Klaudia Smoląg Więcej
31.

Rodzaje i systemy płatności elektronicznych

10 (329-338) Zygmunt Mazur, Hanna Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska Więcej
32.

Usługi cloud computing dla małych i średnich przedsiębiorstw

10 (339-348) Teresa Mendyk-Krajewska, Zygmunt Mazur, Hanna Mazur Więcej
33.

Analiza wpływu innowacyjnego narzędzia na wspomaganie działalności firm z branży FMCG na rynku polskim

10 (349-358) Przemysław Miller Więcej
34.

Zaufanie w budowaniu kapitału społecznego profesjonalistów

10 (359-368) Anna Pietruszka-Ortyl Więcej
35.

Metaheuristic algorithms for scheduling on parallel machines with variable set-up times


(Algorytmy metaheurystyczne dla problemu harmonogramowania zadań na identycznych maszynach równoległych ze zmiennymi czasami przezbrojeń)
10 (369-378) Radosław Rudek, Agnieszka Wielgus Więcej
36.

Prawne i społeczne aspekty rozwoju e-commerce wspieranego przez usługi doręczeniowe – nowe inicjatywy UE na jednolitym rynku usług

12 (379-390) Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak Więcej
37.

Ocena potencjału innowacyjnego organizacji pod kątem wdrożenia rozwiązań IT – założenia modelu

10 (391-400) Jędrzej Wieczkorkowski, Magdalena Jurczyk-Bunkowska Więcej
38.

Próba modelowania cen końcowych w aukcjach internetowych

9 (401-409) Łukasz Zakonnik Więcej