Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-38
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Próba modelowania cen końcowych w aukcjach internetowych

Autorzy: Łukasz Zakonnik
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: technologia informacyjna i komunikacyjna (ICT) zakupy online decyzje zakupowe klient
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (401-409)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a w szczególności rozwój Internetu, wpłynął znacząco na funkcjonowanie i prowadzenie działalności wielu organizacji. Od lat obserwowany jest rozwój handlu elektronicznego, w którym występują różne formy relacji między dostawcami a klientami. Kreowanie nowych form współpracy i realizowanie działań gospodarczych, społecznych i ekonomicznych wpływa na zachowanie klientów oraz determinuje ich postępowanie. Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie wybranych aspektów związanych z dokonywaniem zakupu towarów i usług online. Zaprezentowano wyniki badań autorskich związanych z podejmowaniem decyzji o zakupie towarów i usług online.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bereziński M., Hołubiec J., Wagner D. (2009), Hierarchiczna struktura poznania – piramida wiedzy, w: „Studia i Materiały”, nr 19 (s. 5–17), Bydgoszcz: PSZW.
2.Chmielarz W. (2006), Próba analizy porównawczej serwisów aukcji internetowych w Polsce, w: Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej, s. 13–26, Warszawa: Roczniki KAE nr 16, SGH.
3.Gregor B., Stawiszyński M. (2002), e-Commerce, Bydgoszcz: Branta.
4.Kodeks Cywilny (1964), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93.
5.Morzy M., Wierzbicki A. (2007), Eksploracja aukcji internetowych w poszukiwaniu pozytywnej i negatywnej reputacji sprzedawców, w: Technologie przetwarzania da-nych, red. T. Morzy, M. Gorawski, R. Wrembel, s. 103–114), Poznań: WPP.
6.Olszak C., Ziemba E. (2011), Rozwój e-Administracji. Rodzaje i poziomy dojrzałości e-Usług publicznych, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekono-miczne Problemy Usług nr 68, s. 254–265, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1997), Statystyka, Wrocław: Wydawnictwo AE.
8.Piasecki J., Roczniak R., Zygmunt A., Koźlak J. (2007), Analiza wzorców nielegalnych zachowań w aukcjach internetowych, w: Technologie przetwarzania danych, red. T. Morzy, M. Gorawski, R. Wrembel, s. 231–242), Poznań: WPP.
9.Strzelecki A. (2008), Transakcje na aukcjach internetowych źródłem wiedzy
10.o jakości usług sprzedawcy, w: Bazy danych: Rozwój metod i technologii, red.
11.S. Kozielski, s. 205–214, Warszawa: WKŁ.
12.Strzelecki A., Bacewicz T., Ściański M. (2009), Robot sieciowy w eksploracji interne-towego systemu aukcyjnego i ocena handlu C2C w Polsce, w: Komputerowo zintegro-wane zarządzanie, red. R. Knosola, s. 459–468, Opole: PTZP.
13.Welfe A. (1998), Ekonometria, Warszawa: PWE.
14.Zakonnik Ł., Czerwonka P. (2015), Analiza wybranych zachowań użytkowników au-kcji internetowych, w: Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. XVI, Zeszyt 9, część II, Łódź: PiZ (w druku).
15.Żądło T., Wywiał J. (2008), Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą pakietu SPSS, Kraków: SPSS Polska.
16.www.allegro.pl [dostęp 15.01.2016].