Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Problemy w organizacji – techniki definiowania problemu

Autorzy: Bogusław Kaczmarek
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: organizacja rozwiązywanie problemów definiowanie problemu wybrane techniki
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (269-278)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Myślą przewodnią opracowania jest wskazanie znaczenia i roli określenia, definiowania problemu w całym procesie metodyki rozwiązywania problemów. Stąd też zanalizowano w opracowaniu różne podejścia do metodyki rozwiązywania problemu oraz zaprezentowano techniki – zdaniem autora – najbardziej przydatne w procesie definiowania problemu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszkiewicz, J.D. (1999), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, Warszawa: PWN.
2.Antoszkiewicz J.D. (2008), Rozwiązywanie problemów firmy, Warszawa: Poltext.
3.Bittel L.R. (2004), Krótki kurs zarządzania, Warszawa: PWE.
4.Hannoway C., Hunt G. (2004), Umiejętności menedżerskie, Warszawa: Kopia.
5.Hatch M. (2002), Teoria organizacji, Warszawa: PWN.
6.Mikołajczyk Z. (1999), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów, War-szawa: PWN.
7.Nosal Cz.S. (2003), Umysł menedżera, Wrocław.
8.Penc J. (2005), Decyzje w zarządzaniu, Kraków: WPSB.
9.Penc J. (2007), Leksykon biznesu, Warszawa: AW „Placet”.
10.Pietrasiński Z. (2006), Psychologiczne wyznaczniki sukcesów w zarządzaniu, Wrocław.
11.Procter T. (2008), Zarządzanie twórcze, Warszawa: Gebethner i S-ka.