Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 61.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The effect of mowing on moss mites (Acari, Oribatida) of Xerothermic reserve Gruczno
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
2. Soil Oribatid mites (Acari, Oribatida) in the plots of grass collection in ihar Bydgoszcz
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
3. Satysfakcja i lojalność członkowska w kształtowaniu wizerunku klastra
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
4. Satysfakcja i lojalność członkowska w zarządzaniu rozwojem klastra
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
5. Współcześni menedżerowie i przedsiębiorstwa – zarys problematyki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
6. Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
7. Wybrane cechy ilościowe i jakościowe ruchu turystycznego w „Chełmskich Podziemiach Kredowych – Labirynt"
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
8. Przed ćwierćwieczem polskiej agroturystyki – glosa do jubileuszowej publikacji profesor Jolanty Wojciechowskiej
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
9. Strategia koopetycji w aspekcie rozwoju ekoturystyki (studium przypadku – Euroregion Pomerania)
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
10. Istota ekologicznych rozwiązań transportowych w obiektach turystycznych Polski i Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
11. Ograniczenia podwójnego zapisu na kontach księgowych w rachunkowości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ DETERMINANTY W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
13. Konkurencja i kooperacja w europejskim transporcie samochodowym a niemiecka ustawa MiLoG
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
14. Problemy w organizacji – techniki definiowania problemu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
15. KWANTYFIKACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE SANOKA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
16. Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
17. Promotion and educational role of the House of Words - Lublin regional tourism product
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Przejdź
18. Badania cech ruchu turystycznego w wybranych obiektach sanatoryjnych uzdrowiska Polańczyk
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
19. Uwarunkowania funkcjonowania przetwórstwa rybnego w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
20. Challenges of the labor market for SME in rural areas of West Pomeranian province
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
21. Problematyka konkurencyjności przedsiębiorstw - wybrane aspekty teorii
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
22. Ocena ruchu turystycznego w gminie Szczecin – bariery rozwoju
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
23. Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
24. Uwagi o współczesnym zarządzaniu na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
25. Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
26. Rola aniołów w historii zbawienia w ujęciu św. Piotra Chryzologa
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Przejdź
27. Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
28. Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
29. Możliwości integracji elementów polityk turystycznych Szczecina i metropolii berlińskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
30. Optymalizacja gospodarowania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie ciepłowniczym z wykorzystaniem modelu Millera-Orra
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
31. Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych – objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
32. Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
33. Przedsiębiorczość młodych osób w województwie podkarpackim – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
34. Przekładowy słownik niemiecko-polski z połowy XIX wieku jako zapis językowej świadomości słownikarza
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
35. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w zarządzaniu telepracą
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
36. Reputacja firmy jako wartość w środowisku regionalnym – na przykładzie MSP województwa łódzkiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
37. Economic aspects of financing the tourism investments from the European Regional Development Fund in Lublin city district
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
38. Totalitaryzmy współczesne a liberalizm
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
39. Relektura Humanae vitae w świetle niektórych faktorów moralności objawionej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
40. Value management in a networked environment
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
41. Źródła do historii kultury materialnej na wsi na Pomorzu Zachodnia w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1959 1959 Przejdź
42. Z dziejów polskiej emigracji na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1957 1957 Przejdź
43. Ze wspomnień Edmunda Fryki o szczecińskiej Polonii w latach 1914-1922
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1958 1958 Przejdź
44. Dzieje Koszalina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Przejdź
45. Początki ruchu hitlerowskiego na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1962 1962 Przejdź
46. Udział mieszkańców Pomorza Zachodniego w wyborach prezydenta Rzeszy Niemieckiej w 1932 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1959 1959 Przejdź
47. Chińczycy, Murzyni, Szwedzi i Włosi... byle.nie Polacy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1957 1957 Przejdź
48. Lata walki i pracy. Materiały o działalności PPR na Ziemi Koszalińskiej w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5-6 1962 1962 Przejdź
49. Materiały publicystyczne Juliana Marchlewskiego i Róży Luksemburg na łamach szczecińskiego pisma "Volks-Bote" w latach 1912-1914
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1958 1958 Przejdź
50. Stosunki pomiędzy organizacjami niemieckiej klasy robotniczej a polską klasą robotniczą na Pomorzu Zachodnim w okresie do końca pierwszej wojny światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1957 1957 Przejdź
51. Sytuacja prawna polskich robotników na Pomorzu Zachodnim w czasie pierwszej wojny światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1958 1958 Przejdź
52. Kultura w cieniu swastyki
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Przejdź
53. Piątka poetów Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 12 1960 1960 Przejdź
54. The low – budgeting concept of backpacking
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
55. Bogusław X w Czechach. Nieznane wyobrażenie szczecińskiego księcia na zamku w Písku z 1479 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Przejdź
56. Relacje podróżnicze z końca XVI i XVII wieku jako pierwsze opisy architektury i sztuki Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
57. Działania admirała Michiela de Ruytera w drugiej wojnie północnej – zdobycie Nyborga
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
58. Problemy rozwoju portu Szczecin-Świnoujście (na kanwie 90. urodzin prof. zw. dr hab. Franciszka Gronowskiego)
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
59. Bernard z Clairvaux, Tomasz z Akwinu i uświęcenie Najświętszej Maryi Panny
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
60. Ojcostwo Józefa z Nazaretu w ujęciu papieża Franciszka
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Przejdź
61. Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan w świetle Listów do kapłanów na Wielki Czwartek Jana Pawła II
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Przejdź
Strona