Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2022.29-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 29 2022
Ojcostwo Józefa z Nazaretu w ujęciu papieża Franciszka

Autorzy: Bogusław Kochaniewicz ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Wydział Teologiczny
Słowa kluczowe: św. Józef papież Franciszek ojcostwo obraz wiara
Rok wydania:2022
Liczba stron:16 (87-102)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dokonana analiza listu apostolskiego Patris corde pozwoliła dostrzec specyfikę teologicznego obrazu św. Józefa zawartego w dokumencie papieża Franciszka. Dokument podkreśla jego rolę ojcowską, eksponując cechy o charakterze ponadczasowym: posłuszeństwo, odwagę, kreatywność, akceptację, które są wyzwaniem również dla współczesnego chrześcijanina. Wobec kryzysu, jaki przeżywa współczesne ojcostwo, Józef jawi się jako wzór do naśladowania. Papież zaakcentował aktywność Józefa, natomiast wymiar kontemplacyjny pominął milczeniem. Zaproponowany obraz wypływa z duszpasterskiego doświadczenia Franciszka, które zadecydowało, że akcent położono nie tyle na zagadnienia teologiczno-dogmatyczne, co na praktyczne propozycje rozwiązania problemów, które napotykają współcześni ojcowie. Postać św. Józefa ukazana w liście jest aktywna i dynamiczna. Wspomniana dynamika obejmuje jego zawierzenie Bogu, które, wobec różnych wydarzeń, przed którymi stawia go Bóg, pogłębia się, wymaga większego zaangażowania i dynamizmu wzrostu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Carrasco, José Antonio. San Jose, modelo de espiritualidad cristiana. Valladolid: Centro Español de Investigaciones Josefinas PP. Carmelitas Descalzos, 1990.
2.Dobraczyński, Jan. Cień Ojca. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1997.
3.Doze, André. Józef, cień Ojca. Refleksje z duchowości nazaretańskiej. Kalisz: Polskie Studium Józefologiczne, 2006.
4.Foucher, Daniel. Józef z Nazaretu nasz Ojciec. Kalisz: Kuria Diecezjalna, 2007.
5.Franciszek. „List apostolski «Patris corde» Ojca świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa Patronem Kościoła powszechnego”. W: Janusz Bujak, Idźcie do Józefa (Rdz 41,55). Nauczanie papieży o św. Józefie. Od bł. Piusa IX do Franciszka, 187–203. Poznań: Pallottinum, 2021.
6.Galot, Jean. Święty Józef. Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 1997.
7.Hadryś, Jacek. „Święty Józef wzorem człowieka zatroskanego o życie w świetle «Redemptoris Custos» Jana Pawła II”. W: Bądźcie solidarni z życiem. W dziesiątą rocznicę przemówienia Jana Pawła II w Kaliszu w obronie życia, red. Damian Bryla, Jerzy Troski, 137–149. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2007.
8.Jacyniak, Aleksander. „Święty Józef – patronem dobrej śmierci? Dlaczego?”. W: Święty Józef – Patron na nasze czasy. Akta X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego. Kalisz/Polska, 27 września–4 października 2009, red. Andrzej Latoń, 171–183. Kalisz: Centrum Józefologiczne, 2010.
9.Klauza, Karol. „Cień Ojca w ikonie”. W: Duchowość św. Józefa z Nazaretu, red. Marek Chmielewski. Homo meditans 24, 277–288. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003.
10.Kopciński, Józef. „Święty Józef wzorem dla współczesnego mężczyzny”. W: Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. Jacek Jezierski, Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Paweł Rabczyński, 185–198. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2012.
11.Latoń, Andrzej. „St. Joseph, Patron for our Times. The message of John Paul II in Kalisz”. W: Święty Józef – Patron na nasze czasy. Akta X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego. Kalisz/Polska, 27 września–4 października 2009, red. Andrzej Latoń, 51–61. Kalisz: Centrum Józefologiczne, 2010.
12.Mokrzycki, Bronisław. Idźcie do Józefa! Medytacje na Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009.
13.de la Noi, Pedro. „San Jose, patrono de nuestron tiempo. Analisis a la luz de san Tomas”. W: Święty Józef – Patron na nasze czasy. Akta X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego. Kalisz/Polska, 27 września–4 października 2009, red. Andrzej Latoń, 273–280. Kalisz: Centrum Józefologiczne, 2010.
14.Rosłan, Jan. „Kreowanie postaci św. Józefa w powieści «Cień Ojca» Jana Dobraczyńskiego”. W: Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. Jacek Jezierski, Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Paweł Rabczyński, 27–32. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2012).
15.Rovira, German. „Der Hl. Josef, Schutzpatron der Arbeit”. W: Święty Józef – Patron na nasze czasy. Akta X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego. Kalisz/Polska, 27 września–4 października 2009, red. Andrzej Latoń, 185–208. Kalisz: Centrum Józefologiczne, 2010.
16.Rovira, German. „San Jose ejemplo de ciudadano para la sociedad”. W: Święty Józef – Patron na nasze czasy. Akta X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego. Kalisz/Polska, 27 września–4 października 2009, red. Andrzej Latoń, 209–232. Kalisz: Centrum Józefologiczne, 2010.
17.Solimeo, Plinio Maria. Pójdźcie do Józefa. Życie, przywileje i cnoty Świętego Józefa, w świetle Tradycji, Ewangelii i innych dokumentów. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008.