Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 29 2022

Rok wydania:2022
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

JHWH i Jego maṣṣēbâ? Tel Arad i graniczny wyznacznik terytorium pod protektoratem Boga Izraela

28 (11-38) Janusz Lemański Więcej
2.

La Santissima Trinità come fonte e modello di sinodalità della Chiesa secondo Dumitru Stăniloae


(Trójca Święta jako źródło i wzór synodalności Kościoła według Dumitru Stăniloae)
30 (41-70) Zoltán József Bara Więcej
3.

Tra filosofia e teologia: l’aspetto “negativo” del concetto di persona alla luce della definizione di calcedonia e alcune sue ricadute antropologiche


(Między filozofią a teologią: „negatywne” podejście do pojęcia osoby w świetle definicji chalcedońskiej oraz niektóre jego skutki antropologiczne)
15 (71-85) Giacomo Calore Więcej
4.

Ojcostwo Józefa z Nazaretu w ujęciu papieża Franciszka

16 (87-102) Bogusław Kochaniewicz Więcej
5.

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”, czyli prawdziwy humanizm. Jan Paweł II o pierwszym przykazaniu w homilii koszalińskiej (1.06.1991)

14 (103-116) Dariusz Kowalczyk Więcej
6.

Reinterpretacja teologii imago Dei według modelu nupcjalnego

14 (117-130) Aneta Krupka Więcej
7.

Jak skleić podzieloną Polskę? Dwie wskazówki czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny

13 (131-143) Jarosław Kupczak Więcej
8.

Stosunki chrześcijańsko-żydowskie w świetle twórczości Adama Zielińskiego

17 (145-161) Adam Romejko Więcej
9.

Seminarium duchowne – miejsce i cel formacji kleryków do posługi kapłańskiej w diecezji. Studium analityczne treści przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego podczas poświęcenia Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie w 1991 roku

27 (163-189) Henryk Wejman Więcej
10.

Physical activity in curriculum documents and selected religious instruction textbooks


(Zagadnienie aktywności fizycznej w dokumentach programujących i w wybranych podręcznikach do nauczana religii)
14 (193-206) Adam Bielinowicz Więcej
11.

Współczesne formy bałwochwalstwa – perspektywa katechetyczna

14 (207-220) Radosław Mazur Więcej
12.

Zaufanie i nieufność dorosłych katolików do Kościoła instytucjonalnego w Polsce. Na podstawie wyników badań socjologicznych z przełomu XX i XXI wieku

26 (223-248) Józef Baniak Więcej
13.

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”, czyli prawda jako problem polityczny

9 (249-257) Jarosław Merecki Więcej
14.

Klasztory bazylianów prawobrzeżnej Ukrainy i ich udział w Powstaniu Listopadowym 1830 roku

13 (261-273) Viktoria Bilyk Więcej
15.

Retabulum z Łubowa w nurcie późnogotyckiej sztuki i pobożności z przełomu XV i XVI wieku na Pomorzu Zachodnim

18 (275-292) Angelika Grobelna-Sochaj Więcej
16.

Postulaty de lege ferenda do nowelizacji konstytucji apostolskiej Vos estis lux mundi

16 (295-310) Dariusz Mazurkiewicz Więcej
17.

Historia pewnego obrazu: M. Bersanelli, Wielki spektakl na niebie. Osiem wizji wszechświata od starożytności do naszych czasów, tłum. A. Liszka-Drążkiewicz, Copernicus Center Press, wydanie 1, Kraków 2020, ss. 317

6 (313-318) Milena Cygan Więcej
18.

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dekalog. Refleksja teologiczna w 30. rocznicę obecności papieża św. Jana Pawła II w Koszalinie”, Koszalin, 27 maja 2021 roku

5 (319-323) Radosław Mazur Więcej