Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2022.29-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 29 2022
„Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”, czyli prawda jako problem polityczny

Autorzy: Jarosław Merecki ORCID
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Roma
Słowa kluczowe: Dekalog prawda demokracja sprawiedliwość kontrakt społeczny
Rok wydania:2022
Liczba stron:9 (249-257)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wychodząc od treści homilii Jana Pawła II wygłoszonej 1 czerwca 1991 roku w Koszalinie, autor stara się odpowiedzieć na pytanie: czy wspólnota polityczna może funkcjonować wyłącznie na podstawie formalnych procedur, czy też musi uznać wartości, które ją poprzedzają i które nie są jej wytworem? Nowożytna koncepcja państwa została oparta na idei kontraktu społecznego, którego strony rezygnują z części własnej wolności na rzecz wspólnoty politycznej. Kontrakt społeczny polega na wymianie rezygnacji z potencjału zagrożenia dla innych. Wadą takiej koncepcji umownej jest to, że poza sferą sprawiedliwości pozostawia ona tych, którzy są na tyle słabi, że nie mają niczego do zaoferowania w kontrakcie pojętym jako wymiana. W swoim artykule autor broni koncepcji sprawiedliwości naturalnej, która nie jest ustanawiana przez żadną wspólnotę, lecz jest następstwem obiektywnej prawdy o człowieku. Sprawiedliwe państwo to państwo praworządne, oparte na wartościach nierozporządzalnych, które są wyrazem prawdy o osobie ludzkiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Böckenförde, Ernst Wolfgang. Wolność – państwo – Kościół. Tłum. Paweł Kaczorowski. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1994.
2.Buttiglione, Rocco. „Ku prawdziwej demokracji. Osoba, społeczeństwo i państwo w encyklice Jana Pawła II «Centesimus annus»”. Tłum. Krystyna Borowczyk, Tadeusz Styczeń. W: Rocco Buttiglione, Etyka wobec historii, 53–82. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2005.
3.Habermas, Jurgen, Joseph Ratzinger. Fede e ragione in dialogo. Venezia: Marsilio Editori, 2005.
4.Hobbes, Thomas. Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Tłum. Czesław Znamierowski. Warszawa: PWN, 1954.
5.Höffe, Otfried. Sprawiedliwość polityczna. Podstawy krytycznej filozofii prawa i państwa. Tłum. Jarosław Merecki. Kraków: Znak, 1999.
6.Legutko, Ryszard. Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona. Kraków: Znak, 1990.
7.Platon. Państwo. Tłum. Witold Witwicki. Warszawa: Wydawnictwo Akme, 1991.
8.Singer, Peter. Practical Ethics. New York: Cambridge University Press, 1993.
9.Spaemann, Robert. „Egzystencjalne zrelatywizowanie wartości”. Tłum. Jarosław Merecki. W: Robert Spaemann, Granice. O etycznym wymiarze działania, 203–224. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2006.
10.Spaemann, Robert. Osoby. O różnicy między czymś a kimś. Tłum. Jarosław Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2001.
11.Wojtyła, Karol. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000.