Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2022.29-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 29 2022
„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”, czyli prawdziwy humanizm. Jan Paweł II o pierwszym przykazaniu w homilii koszalińskiej (1.06.1991)

Autorzy: Dariusz Kowalczyk ORCID
Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Wydział Teologiczny
Słowa kluczowe: Jan Paweł II Dekalog pierwsze przykazanie wolność humanizm ideologie
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:14 (103-116)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jan Paweł II oparł swe nauczanie podczas IV pielgrzymki do Polski w 1991 roku na Dekalogu, „dziesięciu prostych słowach”. W Koszalinie podjął pierwsze przykazanie, które stanowi podstawę interpretacyjną dla pozostałych przykazań. Bóg, który daje Dekalog, jest tym samym Bogiem, który wyzwolił swój lud z Egiptu. Dekalog zatem nie ogranicza ludzkiej wolności, ale pomaga jej dojrzeć i umocnić się. Ten, który przemawia do Mojżesza na Górze Synaj, to Bóg Ojciec, który – jak to zostaje objawione w Nowym Testamencie – rodzi odwiecznie Syna i posyła nam Ducha. Wymiar trynitarny nie tylko nie osłabia wezwania: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”, ale je tłumaczy i wzmania. Dekalog pociąga swoim dobrem, prawdą, ale także pięknem. Pierwsze przykazanie stanowi podstawowe pole konfrontacji ze światem, który w imię fałszywego humanizmu stawia człowieka w miejscu Boga. Ten fałszywy humanizm przejawia się w różnego rodzaju ideologiach. W XX wieku był to nazizm, a przede wszystkim komunizm, nato¬miast dzisiaj są to różne wersje neomarksizmu, które atakują szczególnie biblijną antropologię, ściśle związaną z pierwszym przykazaniem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedykt XVI. Światłość świata. Tłum. Piotr Napiwodzki. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2011.
2.Bulgakov, Sergej. „Capitoli sulla Trinitarietà”. W: Piero Coda, Sergej Bulgakov, 67–171. Brescia: Morcelliana, 2003.
3.Jan Paweł II. „Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej”, 1999, nr 16. Dostęp 27.12.2021. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html.
4.Jan Paweł II. „Encyklika «Redemptor hominis»”, 1979, nr 1. Dostęp 27.12.2021. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html.
5.Jan Paweł II. „Homilia podczas Mszy Świętej na placu przy Kościele Ducha Świętego”, Koszalin, 1.06.1991. W: Czwarta Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 12–15. Poznań-Warszawa: Pallottinum, 1991.
6.Jan Paweł II. „List apostolski «Novo millennio ineunte»”, 2001, nr 16. Dostęp 27.12.2021. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html.
7.Jan Paweł II. „List Jana Pawła II do Jerzego Turowicza, Watykan, dnia 5 kwietnia 1995 r.”. Tygodnik Powszechny 23.01.2018. Dostęp 22.09.2021. https://www.tygodnikpowszechny.pl/list-jana-pawla-ii-do-jerzego-turowicza-151730.
8.Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.
9.Jan Paweł II. „Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk”, 31.10.1992. Dostęp 27.12.2021. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1992/october/documents/hf_jp-ii_spe_19921031_accademia-scienze.html.
10.Jan Paweł II. „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z pielgrzymami z Białorusi”, 17.10.1998. Dostęp 20.12.2021. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/spotk_bialorus_17101998.html.
11.G.C. Avvenire.it. „Ratzinger e la dittatura ideologica”. Dostęp 27.12.2021. https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ratzinger-e-la-dittatura-ideologica.
12.Kowalczyk, Dariusz. Karl Rahner. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001.
13.Kowalczyk, Dariusz. „Triada i Trójca. Marsz przez instytucje w perspektywie teologicznej”. Dostęp 27.12.2021. https://wszystkoconajwazniejsze.pl/dariusz-kowalczyk-sj-triada-i-trojca-marsz-przez-instytucje-w-perspektywie-teologicznej.
14.More, Max, Natasha Vita-More, red. The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future. Chichester: Wiley–Blackwell, 2013.
15.Rahner, Karl. „Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte”. W: Mysterium Salutis, II, red. Johannes Ferner, Magnus Lōhrer, 317–401. Einsiedeln: Benziger, 1967.
16.Rahner, Karl. „Trinität”. W: Sacramentum Mundi, IV, red. Adolf Darlap, Karl Rahner, 1005–1021. Freiburg–Br.: Herder, 1967.