Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 18.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Konflikt ról rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Przejdź
2. Partie polityczne i ich elektoraty wobec kwestii nowelizacji ustawy antyaborcyjnej w Polsce (2007–2011)
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Przejdź
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w okręgu nr 13 – uwarunkowania, strategia i taktyka komitetów, rezultaty
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
4. Pomorze Zachodnie – „bastion PO”? Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Przejdź
5. Idea regionalizmu społeczno-kulturalnego. Reminiscencje historyczno-aksjologiczne
(Acta Politica Polonica)
4/2016 (38) 2016 Przejdź
6. Etnocentryzm w konsumpcji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
7. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne geostanowisk. Teoria i praktyka
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
8. Społeczno-ekonomiczne dysfunkcje rozwoju monokultury turystycznej na wschodnim Wybrzeżu Meksykańskiego Jukatanu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
9. Corporate Social Responsibility Reporting in Local Government Units
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
10. Bilansowe ujęcie aktywów netto i rezerw ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
11. Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
12. Wybrane uwarunkowania i skutki postaw studentek uczelni ekonomicznych wobec pracy i rynku pracy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
13. Tourist consumption of a contemporary city - a transgenerational analysis
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
14. Condo Hotels in Poland − An Outline of the Phenomenon and Research Directions
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Przejdź
15. Being Outside the Decision-Loop: The Impact of Deep Brain Stimulation and Brain-Computer Interfaces on Autonomy
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy polskiego prawa wyborczego”, Szczecin, 3 grudnia 2020 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2021 (34) 2021 Przejdź
17. Krytyka artystyczna (sztuki teatralne, plastyczne, muzyczne i estradowe) w dodatku „Życie i Kultura” dziennika „Głos Szczeciński” (1951–1956)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
18. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”, czyli prawdziwy humanizm. Jan Paweł II o pierwszym przykazaniu w homilii koszalińskiej (1.06.1991)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Przejdź
Strona