Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.2-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2/2015
Konflikt ról rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia

Autorzy: Joanna Kowalczyk
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Teresa Rzepa
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Słowa kluczowe: konflikt ról rodzinnych i zawodowych satysfakcja z życia
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (67-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zbadano dwie formy konfliktu „praca–rodzina” (wymagania zawodowe utrudniają pełnienie ról rodzinnych albo obowiązki rodzinne utrudniają pełnienie roli zawodowej) oraz poziom satysfakcji z życia. Celem badania było ustalenie, czy doświadczanie konfliktów zależy od wieku, pozostawania w związku i posiadania dzieci. W badaniach uczestniczyło 140 kobiet aktywnych zawodowo. Ustalono, że konflikty są umiarkowanie skorelowane i nie wpływają na satysfakcję z życia oraz że potomstwo nasila obie formy konfliktu, a wiek wpływa na odczuwanie konfliktu „rodzina–praca”. Pozostawanie w związku nie ma znaczenia dla odczuwania obu form konfliktu, lecz – podobnie jak wiek – wpływa na satysfakcję z życia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen T.D., Herst D.E.L., Bruck C.S., Sutton M. 2000, Consequences Associated with Work-to-family Conflict: A Review and Agenda for Future Research, „Journal of Occupational Health Psychology”, nr 5 (2), s. 278–308. Allen T.D., Finkelstein L.M. 2014, Work