Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2/2014
Partie polityczne i ich elektoraty wobec kwestii nowelizacji ustawy antyaborcyjnej w Polsce (2007–2011)

Autorzy: Krzysztof Kowalczyk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: partie polityczne elektoraty ustawodawstwo antyaborcyjne Kościół katolicki
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:11 (19-29)

Abstrakt

W artykule zanalizowano spór o zakres ustawodawstwa antyaborcyjnego po wyborach parlamentarnych w latach 2007–2011, rozpatrując go jako jeden z elementów podziału socjopolitycznego na osi religijność – świeckość. W szczególności określono stanowiska partii politycznych na poziomie wartości deklarowanych (programów politycznych, wyborczych), realizowanych (a zatem w odniesieniu do projektów ustaw), jak również ich elektoratów. Przedstawiano także zróżnicowanie stanowisk opinii publicznej wobec kwestii aborcyjnej oraz ujęto zakres ingerencji Kościoła katolickiego, czyli Konferencji Episkopatu Polski i poszczególnych biskupów w proces zmian ustawodawstwa antyaborcyjnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.95 posiedzenie Sejmu VI kadencji, głosowanie nr 126, http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&95&126 (12.11.2011). 95 posiedzenie Sejmu VI kadencji, głosowanie nr 128, http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&95&128 (12.11.2011