Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / t. 37 (66) 2022
Krytyka artystyczna (sztuki teatralne, plastyczne, muzyczne i estradowe) w dodatku „Życie i Kultura” dziennika „Głos Szczeciński” (1951–1956)

Autorzy: Paulina Olechowska ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2022
Liczba stron:28 (231-258)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu