Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Wykaz Autorów
Strona

# Autorzy
Tytuł artykułu Numer wydania Strony artykułu
1. Adamczyk Dariusz Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze z. 2 2017 25 (143-167)
2. Adranowski Jerzy Rozwój uzdrowiska Świnoujście z. 2-3 1966 13 (201-213)
3. Adrjanowska Ewa Niektóre problemy gospodarki przestrzennej na polskim wybrzeżu morskim z. 4 1980 3 (7-9)
4. Aksamitowski Andrzej Militarne i terrorystyczne zagorzenia miast i portów Pomorza Zachodniego. Aspekty historyczne i współczesne z. 3 2018 22 (5-26)
5. Alexandersson Gunnar,
Norström Göran
World Shipping. An Economic Geography of Ports and Seaborn Trade z. 6 1964 6 (122-127)
6. Alvermann Dirk Pommern als Bildungslandschaft vor der Reformation – Elemente, Strukturen, Funktionen z. 4 2018 20 (161-180)
7. Andrzejewski Eugeniusz Przestrzenne aspekty rozwoju ruchu turystycznego w makroregionie północnym z. 4 1980 6 (41-46)
8. Antoniewicz A. (red.),
Wartołowska Z. (red.)
Mapa grodzisk w Polsce z. 3 1965 3 (94-96)
9. Archangelsk'j S.I. Lekcji po naučnoj organizacji učebnogo processa w Vysšej Škole z. 4 1976 2 (192-193)
10. Auge Oliver Landesherrschaft und Kirche vor der Reformation z. 4 2018 19 (141-159)
11. Augustyn Stanisław Problemy koncentracji w transporcie samochodowym województwa szczecińskiego z. 1 1980 18 (25-42)
12. Babij Paweł Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda z. 2 2017 24 (43-66)
13. Babiński Grzegorz Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych z. 3-4 1982 19 (237-255)
14. Babiński Leon Działalność Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w 1963 r. z. 5 1964 9 (155-163)
15. Babiński Leon,
Pasternak Józef
Działalność Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1964-1965 z. 4 1966 10 (159-168)
16. Babiński Leon PANHONLIB i troski światowej żeglugi morskiej z. 4-5 1960 14 (79-92)
17. Babiński Leon Stabilizacja stosunków terytorialnych na Ziemiach Odzyskanych niezależnie od traktatu pokojowego z. 1 1966 11 (7-17)
18. Babiński Leon Nowy dział prawa - prawo astronautyczne z. 9 1958 10 (113-122)
19. Babiński Leon Działalność Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w roku 1961 z. 7-8 1962 10 (169-178)
20. Babiński Leon Szczecińskie Towarzystwo Naukowe w r. 1962 z. 4 1963 9 (169-177)
21. Babiński Leon Rozwój szczecińskiego ośrodka naukowego z. 10-11 1960 20 (5-24)
22. Babiński Leon Działalność Katedry Prawa w latach 1946-1966 z. 1 1966 4 (97-100)
23. Babiński Leon Prawo morskie w pracach prawników szczecińskich z. 4-5 1959 4 (177-180)
24. Bachmann H. Der Fährverkehr in Nordeuropa z. 1 1970 7 (182-188)
25. Badoń Stanisław Działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 1945-1960 z. 8-9 1960 8 (75-82)
26. Badoń Stanisław Działalność dydaktyczna i naukowa Biblioteki Głównej - Wojewódzkiej i Miejskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie z. 1 1967 8 (157-164)
27. Bagiński Ryszard Jezioro Miedwie jako zbiornik wody i zaplecze wodne rejonu stargardzko-szczecińskiego z. 7-8 1961 10 (159-168)
28. Bajan Konrad (red.) Ludność wiejska zatrudniona w zakładach przemysłowych z. 2 1981 3 (177-179)
29. Bakaev V.G. (red.),
Baev S.M. (red.)
Transport SSSR. Morskoj transport z. 5-6 1962 7 (158-164)
30. Balcerzan Edward Wokół zagadnień liryki z. 1 1963 6 (121-126)
31. Balcerzan Edward Tematy i motywy Szczecina literackiego z. 7-8 1962 8 (137-144)
32. Balcerzan Edward Czekanie na list; Ból o dłoń oddalony z. 6-7 1959 3 (23-25)
33. Balcerzan Edward Literatura i sztuka na łamach "Ziemi i Morza" z. 1 1964 12 (123-134)
34. Banasiak Stefan Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947 z. 2 1964 4 (118-121)
35. Barańska Katarzyna Pomiędzy praktyką i teorią. W poszukiwaniu modelu doskonalenia muzealników z. 2 2018 8 (19-26)
36. Barański Kazimierz,
Czajkowski Marek,
Niedzielski Zdzisław,
Piotrowski Klemens
Wpływ regulacji płac na dynamikę i strukturę płac w latach 1971-1976. /Na przykładzie wybranych przedsiębiorstw z terenu Szczecina/ z. 2 1978 14 (35-48)
37. Barański Kazimierz System pobudzania pracowników wykonawczych w przedsiębiorstwach przemysłowych /Model systemu plac/ z. 1-2 1982 5 (175-179)
38. Barczuk Witold Krajowe zaplecze portów polskich z. 4 1967 4 (146-149)
39. Barczuk Witold Krajowe zaplecze portów morskich z. 2 1967 4 (99-102)
40. Barraclough Geoffrey Wstęp do historii współczesnej z. 4 1971 6 (157-162)
41. Bartczak Anna Uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1956 z. 3 2017 18 (219-236)
42. Bartkiewicz Kazimierz Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby Oświecenia z. 1 1981 4 (162-165)
43. Bartnik Stanisław "Pomerania" Jana Bugenhagena. Pierwsza kronika Pomorza z. 9 1958 6 (99-104)
44. Bartosz Julian Przejście przez martwy punkt /Wrażenia z podróży do RFN/ z. 4 1972 3 (149-151)
45. Batowski Henryk Niemiecko-polski konflikt nad Bałtykiem w okresie 1919-1939 na tle polityki europejskiej. Rola Pomorza z. 6-7 1960 10 (73-82)
46. Baumgart Marek Wielka Brytania a zabiegi Polski o wejście do Rady Ligi Narodów w 1926 roku z. 3-4 1983 9 (123-131)
47. Baumgart Marek Polityczna działalność kościołów na terenie powojennych Niemiec w latach 1945-1949. /Na tle postanowień Umowy Poczdamskiej/ z. 2 1973 18 (97-114)
48. Baumgart Marek Próby zbliżenia Polski i Wielkiej Brytanii w 1926 roku na tle systemu lokarneńskiego z. 1-2 1983 15 (67-81)
49. Bąkowska Teresa Rezerwaty krajobrazowe i piękne rejony województwa szczecińskiego z. 6 1961 6 (23-28)
50. Bąkowski W.,
Szewczyk A.
Struktury decyzyjne w transporcie samochodowym z. 4 1980 4 (228-231)