Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 6-7 1960
Niemiecko-polski konflikt nad Bałtykiem w okresie 1919-1939 na tle polityki europejskiej. Rola Pomorza

Autorzy: Henryk Batowski
Data publikacji całości:1960
Liczba stron:10 (73-82)