Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 100.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Demografia miast polskich w latach 1989–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
2. CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
3. Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
4. Wdzięczność w przestrzeni znaków. Dialog z dialogiem Bubera i Levinasa
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
5. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PLANOWANIU PROJEKTÓW PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
6. Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
7. Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
8. Obciążenie podatkiem u źródła usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
9. Importance of funding sources to the scale of activity of social enterprises
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
10. [rec.] Na końcu języka. Z orientalistą Andrzejem Pisowiczem rozmawiają Kornelia Mazurczyk i Zbigniew Rokita, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2015, ss. 256
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
11. Finansowe skutki wprowadzenia zryczałtowanego podatku do-chodowego w małych gospodarstwach rolniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
12. Porównanie dynamiki produkcji w budownictwie w Polsce z dynamiką produkcji w budownictwie krajów unii europejskiej w latach 2006–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
13. Czynniki stymulujące i destymulujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
14. Miłosierdzie Boga a duch skuruchy i przebaczenia w życiu człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
15. Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
16. WYBRANE INSTRUMENTY POLITYKI DYWIDEND W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
17. WYBRANE INSTRUMENTY OGRANICZANIA OSZUSTW PODATKOWYCH W PODATKU VAT
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
18. Świadectwo diakonii dobroczynnej przekonującym sposobem nowej ewangelizacj
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
19. Unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
20. Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
21. Eurazjatyzm międzywojenny w polskiej literaturze naukowej doby współczesnej.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
22. Ubogacający wymiar wiary w świetle encykliki Lumen fidei
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
23. THE GDAŃSK NAVIGATION: CONJUNCTIVE OR DISJUNCTIVE A PHENOMENON?
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
24. Czynniki wpływające na wdrażanie i eksploatację systemów finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach w Olsztynie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
25. Idea i kierunki wykorzystania metody DEA do pomiaru efektywności działania gmin – wybrane aspekty
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
26. Wiedza o controllingu w gminach w świetle badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
27. Postawa wiary w świetle „Dzienniczka” św. Faustyny i encykliki „Dives in misericordia” bł. Jana Pawła
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
28. Specyfika międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
29. Wiara a uporczywa terapia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Przejdź
30. Wybrane problemy zarządzania finansami w instytucjach płatniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
31. Budżetowanie w wybranych przedsiębiorstwach - prezentacja wyników badań empirycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
32. Zarządzanie ryzykiem w praktyce gospodarczej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
33. Wstydliwy problem erotyzmu
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
34. Dzienniki
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
35. Wykorzystanie wskaźników oceny sytuacji finansowej do wyceny wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
36. Raportowanie informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
37. Zdarzenia po dacie bilansowej – przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
38. Rachunkowość kreatywna - dobra czy zła?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
39. Wykorzystanie instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
40. Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
41. Behawioralne implikacje wdrożenia i stosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
42. Józef Piłsudski wobec sojuszu Polski z Rumunią w okresie międzywojennym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
43. Analiza porównawcza wybranych współczynników demograficznych miast polskich w latach 1964–1988 i 1989–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
44. Tożsamość człowieka w relacji z Bogiem w ujęciu Abrahama J. Heschela (The problem of human being’s identity in relationship with God in philosophy of Abraham J. Heschel)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
45. Effect of Variable-Intensity Running Training and Circuit Training on Selected Physiological Parameters of Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Przejdź
46. Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
47. Chrystocentryczny wymiar duchowości według św. Jana Ewangelisty
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
48. Tajemnica Jezusa - Mesjasza i Syna Bożego, który stał się Człowiekiem (J1, 1-14)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
49. Oblicza postawy miłosierdzia ludzkiego w świetle Bulli Papieża Franciszka "Misericordiae Vultus"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
50. Klasyfikacja współczesnych metod działań pionów HR w zarządzaniu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
51. Nauczanie pomorskie prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
52. Udział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w życiu szczecińskiego środowiska naukowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
53. Źródła do historii kultury materialnej na wsi na Pomorzu Zachodnia w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1959 1959 Przejdź
54. Metafizyka i sekularyzacja - kilka uwag o Gianniego Vattima tezie dotyczącej śmierci Boga
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
55. Dzieje Pomorza Zachodniego w wypisach
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1962 1962 Przejdź
56. Dzieje Koszalina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Przejdź
57. Szczecin - Zamek. Jego dzieje i odbudowa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1959 1959 Przejdź
58. Z problematyki badań nad Białogardem i okolicą
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1957 1957 Przejdź
59. Szczecin był już polskim oknem na świat w średniowieczu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1957 1957 Przejdź
60. Z dziejów dawnego Goleniowa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Przejdź
61. Najważniejsze potrzeby w zakresie wydawnictw źródłowych do historii Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1958 1958 Przejdź
62. Zarys dziejów miast i osiedli województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1961 1961 Przejdź
63. Główne linie rozwoju Kamienia Pomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1958 1958 Przejdź
64. Główne linie rozwoju gospodarczo-społecznego Kołobrzegu w XIII - XVIII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1960 1960 Przejdź
65. Niemiecko-polski konflikt nad Bałtykiem w okresie 1919-1939 na tle polityki europejskiej. Rola Pomorza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Przejdź
66. Działalność Wojewódzkiego Komitetu Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1963 1963 Przejdź
67. Rola partii politycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
68. Rybołówstwo morskie jako czynnik rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1961 1961 Przejdź
69. Udział Kamienia i Wolina w żegludze i handlu morskim w XVI-XVIII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Przejdź
70. Kierunki poszukiwań zmniejszenia norm obsad załogowych na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
71. Kierunki zagospodarowania przestrzennego portów morsko-rzecznych ujścia Odry
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
72. Zabytki Kamienia Pomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1958 1958 Przejdź
73. Polityka agrarna PPR. Geneza, realizacja, konsekwencje
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1978 1978 Przejdź
74. Rola nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
75. Rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
76. Rozwój oświaty, nauki i kultury na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Przejdź
77. Stan i perspektywy rozwoju szczecińskiego środowiska humanistycznego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
78. Sprawy przyszłego Uniwersytetu w Szczecinie przedmiotem obrad STN
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1959 1959 Przejdź
79. Działalność kulturalno-oświatowa w latach 1933-1939 na Ziemi Złotowskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1972 1972 Przejdź
80. Ad multos annos...
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1961 1961 Przejdź
81. Rola środków masowego przekazu w szerzeniu wiedzy o morzu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1966 1966 Przejdź
82. Problemy tropikalnych chorób skóry w krajach pozaeuropejskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
83. Wpływ ruchu turystycznego na rozwój ekonomiczny regionu nadmorskiego w województwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
84. Kroki; Prolog ; Jak to jest; Wspomnienia dzieciństwa; Cmentarz; Spotkanie; Jeszcze nie czas; Wieczór; Kaleka
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 12 1960 1960 Przejdź
85. Odpowiedź na artykuł o "Przeglądzie Zachodniopomorskim” zamieszczonym w "Kurierze Szczecińskim" w dniu 26 lipca 1971 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
86. Dwadzieścia lat "Przeglądu Zachodniopomorskiego"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
87. Revitalisation of problem areas as an instrument for social and economic activity in the Polish municipalities
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
88. Development of IT services in urban space – Smart City Logistics
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
89. GOSPODARKA WSPÓŁDZIELENIA W KONCEPCJI SMART CITY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Przejdź
90. Oblicza duchowości św. Andrzeja Boboli i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi w kontekście encykliki Piusa XII Invicti Athletae Christi
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
91. Social structure and collective memory
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Przejdź
92. Policzalność i niepoliczalność sprawiedliwości dystrybucyjnej w kontekście medycznym i pandemicznym
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Przejdź
93. Autointerpretacja osoby i problem „mocnego wartościowania” w filozofii Charlesa Taylora
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Przejdź
94. Zaufanie Bogu podstawą zaangażowania społecznego człowieka. Studium analityczne Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej w aspekcie społecznym
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
95. Assessment of Knowledge and Attitude in the Field of Doping in Young Athletes of Team Games
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Przejdź
96. Seminarium duchowne – miejsce i cel formacji kleryków do posługi kapłańskiej w diecezji. Studium analityczne treści przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego podczas poświęcenia Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie w 1991 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Przejdź
97. Emotional experiences in the context of religion and sport
(Analiza i Egzystencja)
65 (2024) 2024 Przejdź
98. Oblicza świętości Ottona z Bambergu i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Przejdź
99. Międzynarodowa Konferencja Naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”, Szczecin, 24–25 listopada 2022 r. i 27 stycznia 2023 r.
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Przejdź
100. The Spirituality of Otto of Bamberg
(Colloquia Theologica Ottoniana)
39/2023 2023 Przejdź
Strona