Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Raportowanie informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych

Autorzy: Agnieszka Judkowiak ORCID
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: instrumenty finansowe sprawozdanie z działalności zarządu sprawozdanie finansowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (109-119)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Analiza zakresu informacji na temat instrumentów finansowych w sprawozdaniach z działalności i jego porównanie z ujawnieniami dotyczącymi instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych. Metodologia badania – W części poświęconej charakterystyce instrumentów finansowych i sprawozdania z działalności posłużono się przede wszystkim metodą studiów literaturowych oraz metodą analizy aktów prawnych. W części empirycznej przyjęto podejście indukcyjne, przejawiające się uogólnieniem wniosków dotyczących ujawniania informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności. Wynik – Najważniejszym wnioskiem wynikającym z badań jest przewaga w dążeniu spółek giełdowych do wypełnienia obowiązków związanych z ujawnianiem informacji o instrumentach finansowych nad koniecznością przedstawienia zagadnień związanych z instrumentami finansowymi w aspekcie bilansowym oraz zarządczym. Oryginalność/wartość – Wskazanie zakresu ujawnień informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności i ich porównanie.
Pobierz plik

Plik artykułu