Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Inne strony początkowe

10 (1-10) --- Więcej
1.

Zdarzenia po dacie bilansowej – przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

12 (11-22) Grzegorz Bucior, Karolina Gościniak Więcej
2.

Rachunkowość kreatywna - dobra czy zła?

14 (23-36) Michał Hendryk Więcej
3.

Relacja między wynikiem z utrzymania i eksploatacji nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych a dochodem (stratą) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

14 (37-50) Stanisław Hońko, Tomasz Kufel Więcej
4.

Depreciation in the Polish Income Tax System


(Amortyzacja w polskim systemie podatku dochodowego)
10 (51-60) Jolanta Iwin-Garzyńska Więcej
5.

Dochód całkowity jako kategoria rachunkowości - artykuł dyskusyjny

10 (61-70) Lucyna Poniatowska, Małgorzata Rówińska Więcej
6.

Wybrane zagadnienia harmonizacji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych

8 (71-78) Michał Poszwa Więcej
7.

Wykorzystanie wskaźników oceny sytuacji finansowej do wyceny wartości przedsiębiorstwa

10 (81-90) Adam Adamczyk, Dawid Dawidowicz Więcej
8.

Integrated Reporting - Changes in Company Reporting


(Raportowanie zintegrowane - czas zmian w sprawozdawczości jednostek)
8 (91-98) Joanna Błażyńska Więcej
9.

The quality of information about business combinations under common control (BCUCC) disclosed under International Financial Reporting Standards (IFRS)


(Jakość informacji o połączeniach jednostek pod wspólną kontrolą ujawnianych na podstawie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej)
9 (99-107) Magdalena Janowicz Więcej
10.

Raportowanie informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych

11 (109-119) Agnieszka Judkowiak Więcej
11.

Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

9 (121-129) Marcin Kaczmarek Więcej
12.

Analiza i ocena płynności strukturalnej przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży obuwniczej notowanych na GPW w Warszawie w latach 2015-2016

12 (131-142) Andrzej Kuciński Więcej
13.

Istotne czynniki wspomagające decyzję o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego

8 (143-150) Piotr Oleksyk Więcej
14.

Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji
 o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa

13 (151-163) Tomasz Zygmański Więcej
15.

Budżetowanie w wybranych przedsiębiorstwach - prezentacja wyników badań empirycznych

18 (167-184) Magdalena Barańska Więcej
16.

Model dojrzałości zarządzania ryzykiem i jego aspekty procesowe oraz informatyczne

11 (185-195) Wojciech Fliegner Więcej
17.

Behawioralne implikacje wdrożenia i stosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie

12 (197-208) Elżbieta Jaworska, Teresa Kiziukiewicz Więcej
18.

Obszary zastosowań benchmarkingu w zakładzie gospodarowania odpadami

11 (209-219) Robert Kowalak Więcej
19.

Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa

9 (221-229) Marcin Kowalewski, Marcin Czyczerski Więcej
20.

Wykorzystanie instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska

11 (231-241) Iwona Majchrzak Więcej
21.

Wykorzystanie psychologicznych koncepcji człowieka w badaniach rachunkowości zarządczej

13 (243-255) Bożena Nadolna Więcej
22.

Czy zasadne jest tworzenie perspektywy ryzyka w zrównoważonej karcie wyników?

9 (257-265) Maria Nieplowicz Więcej
23.

Measuring problems and performance assessing in the capital group


(Problemy pomiaru i oceny dokonań w grupie kapitałowej)
7 (267-273) Edward Nowak Więcej
24.

Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie

11 (275-285) Marzena Remlein, Valentyna Ksendzuk Więcej
25.

Organizacja pracy w biurze rachunkowym

9 (289-297) Anna Chojnacka-Komorowska Więcej
26.

Czy zawód księgowego jest prestiżowy? Portrety księgowych w Polsce i w Rumunii

12 (299-310) Stanisław Hońko Więcej
27.

The scope of the use of a shared services centre in Polish communes


(Zakres wykorzystania centrum usług wspólnych w polskich gminach)
8 (311-318) Monika Kaczurak-Kozak Więcej
28.

Ewolucja zakresu odpowiedzialności księgowych w Rosji

8 (319-326) Joanna Koczar Więcej
29.

Prawne i organizacyjne aspekty wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych – analiza rozwiązań organizacyjnych

15 (327-341) Marzena Rydzewska-Włodarczyk Więcej
30.

Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych

8 (345-352) Sylwia Frydrych Więcej
31.

Udział i rola banków komercyjnych w realizacji programów rozwoju gospodarczego

14 (353-366) Dariusz Kowalski Więcej
32.

Legal regulations of internal audit in Poland


(Regulacje prawne audytu wewnętrznego w Polsce)
9 (367-375) Kazimiera Winiarska Więcej