Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa

Autorzy: Marcin Kowalewski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Marcin Czyczerski
Wiceprezes Grupy CCC S.A.
Słowa kluczowe: kokpit menedżerski zarządzanie dokonaniami system Business Intelligence karty dokonań
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (221-229)
Klasyfikacja JEL: M15 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – celem artykułu jest teoretyczne wprowadzenie i krytyczna analiza problematyki wykorzystania systemów Business Intelligence (BI) oraz kokpitów menedżerskich w zarządzaniu dokonaniami współczesnego przedsiębiorstwa, a także porównanie kokpitów menedżerskich z kartami dokonań. Metodologia badania – w opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury oraz metodę dedukcji. Wynik –Podstawową rolą systemów Business Intelligence jest pozyskiwanie, przechowywanie i transformacja danych w użyteczne, aktualne i wartościowe informacje, a także skuteczna ich komunikacja. Kokpity menedżerskie realizują dzisiaj istotnie te funkcje, szczególnie związane z komunikacją i prezentacją informacji wspomagających podejmowanie decyzji w przedsiębior-stwach. Oryginalność/Wartość – Współczesne systemy zarządzania dokonaniami stanowią integralną część systemu informacyjnego i kontrolnego przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem systemów BI nastąpiła istotna zmiana w możliwościach zarządzania dokonaniami, szczególnie w raportowaniu zarządczym wykorzystującym w coraz większym zakresie potencjał kokpitów menedżerskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Literatura
2.Cokins G. (2009), Performance Management Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk and Analytics, Wiley & Sons, New Jersey
3.Czyczerski M. (2016), Rola przywództwa w zarządzaniu dokonaniami, PN Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 442
4.Eckerson W. W. (2006), Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business, John Wiley& Sons, Hoboken
5.Hammer M.(2001), The Agenda: What Every Business Must Do to Dominate the Decade, New York, Crown Business
6.Kowalewski M.(2016), Pomiar dokonań przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie dokonaniami w organizacjach E. Nowak ( red. ), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, Warszawa
7.Kowalewski M. (2018), Zarządzanie dokonaniami w grupach kapitałowych, w: Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych, E. Nowak ( red. ), CeDeWu, Warszawa
8.Łada M., Burnet-Wyrwa W. (2015). Rozwój samoobsługowych systemów Business Intelligence a zmiany w rachunkowości zarządczej , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 245
9.Melnyk S.A., Bititci U., Platts K., Tobias J., Andersen B. (2014), Is performance measurement and man-agement fit for the future?, Journal of Management Accounting Research 25
10.Negash S. (2004) "Business Intelligence," Communications of the Association for Information Systems: Vol. 13, Article 15. http://aisel.aisnet.org/cais/vol13/iss1/15
11.Nesterak J.(2010). Business Intelligence jako narzędzie wspierające decyzje zarządcze w firmie, Zeszyty Naukowe, Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, nr 836
12.Nesterak J.(2015), Controlling zarządczy Projektowanie i wdrażanie, Wolters Kluwer SA, Warszawa
13.Nita B. (2009), Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław
14.Nita B. (2014), Sprawozdawczość zarządcza Analizy i raporty wewnętrzne w controllingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
15.Olszak C.M., Ziemba E. (2007), Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems, „Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management”, No. 2.
16.Ziuziański P., Furmankiewicz M. (2015), Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji, Ekonomia i Zarządzanie (Economics and Management) nr 1