Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 33.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Implikacje kreowania relacji między MSP a administracją publiczną w ujęciu regionalnym (na przykładzie regionu łódzkiego)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
2. Promotion and educational role of the House of Words - Lublin regional tourism product
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Przejdź
3. Rola IT Service Managera w innowacyjnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
4. Relationships matter – towards understanding university–industry links
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
5. Rozwiązania cloud computing w logistyce - stan obecny i tendencje rozwojowe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
6. Technologie IT na usługach przedsiębiorstwa wieku globalizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
7. Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
8. Ocena rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
9. Communication needs in an international project team in the opinion of the practitioners
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
10. Chmura obliczeniowa - możliwości wdrożenia w kontekście użycia popularnych platform
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
11. Poprawa jakości specyfikacji wymagań za pomocą przykładów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
12. Wyzwania bezpieczeństwa danych i usług w modelu cloud computing
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
13. Nowe technologie informacyjne a rozwój przestępczości elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
14. Rozwój systemów informatycznych jednostek publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
15. Ryzyko w sektorze publicznym w kontekście zintegrowanej informatyzacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
16. Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
17. Staffing of enterprises in the IT- sector in Bulgaria
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Przejdź
18. Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
19. Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
20. Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
21. Przemysły morskie jako przestrzeń innowacji i aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
22. Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
23. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze IT – studium przypadku SISMS Sp. z o.o.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
24. Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
25. Zastosowanie zasad ergonomii w telepracy. Przegląd rozwiązań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
26. Stan rynku kryptowalut w Polsce na tle światowego rozwoju
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
27. Content marketing w aspekcie ewolucji funkcji internetu i rozwoju koncepcji marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
28. Wyzwania wieku informacyjnego. Ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania systemem pracy zdalnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
29. Cyfryzacja przestrzeni organizacyjnej – w kierunku streamingu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
30. Rola IT Service Managera w zarządzaniu innowacjami w MSP w świetle polityki Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
31. Determinants of the success of the project „Implementation of CSR strategy” implemented in a microenterprise – case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
32. Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
33. Zastosowanie systemów konwersacyjnych w biznesie turystycznym
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Przejdź
Strona