Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem

Autorzy: Krystyna Mazurek-Łopacińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: internet media społecznościowe społeczności internetowe komunikacja marketingowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (343-352)
Klasyfikacja JEL: M15 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rosnące nasycenie życia społeczno-gospodarczego technologiami internetowymi prowadzi do zwiększenia przestrzeni rynkowej oraz wpływa na zmiany modeli biznesu, którym towarzyszy rozwój funkcji internetu oraz form komunikacji marketingowej. Celem artykułu jest ukazanie roli i zastosowań mediów społecznościowych w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Artykuł przygotowano na podstawie przeglądu literatury oraz analizy studiów przypadków, a także interpretacji wyników badania ilościowego zrealizowanego na próbie 150 przedsiębiorstw w ramach projektu „Internet w marketingu oraz zastosowanie nowych technologii w prowadzeniu współpracy firmy z klientami”. Prowadzone rozważania wskazują, że decydenci w różnego typu przedsiębiorstwach upatrują w zastosowaniu mediów społecznościowych szans na wyróżnienie oferty i zwiększenie jej atrakcyjności. Potencjał tych mediów nie jest jednak w pełni wykorzystywany, a w tym w zakresie budowania lojalności odbiorców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartosik-Purgat, M. (2016). Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników. Warszawa: Difin.
2.Fill, C., Turnbull, S. (2016). Marketing Communications: discovery, creation and conversations. London: Pearson.
3.Gregor, B., Kaczorowska-Spychalska, D. (2016). Blogi w procesie komunikacji marketingowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
4.Grębosz, M., Siuda, D., Szymański, G. (2016) Social media marketing. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
5.Kacprzak, A. (2017). Marketing doświadczeń w Internecie. Warszawa: C.H. Beck.
6.Kaplan, A.M., Haenlein, M., (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53, 1, 59‒68.
7.Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P., Silvestre, B.S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons, 54 (3), 241‒251.
8.Łopacińska, K. (2014). Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Marketing i Rynek, 12, 2‒6.
9.Mazurek, G. (2012). Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
10.Pogorzelski, J. (2015). Marka na cztery sposoby. Branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Sobieszek, K. (2010). Media społecznościowe – nowe narzędzie budowania marki, Strategie marek 2010. dodatek do Harvard Business Review Polska.
12.Tkaczyk, P. (2012). Grywalizacja w budowaniu marki. Marketing w Praktyce, 10.
13.Toder-Alon, A., Brunel, F.F., Schneier-Siegal, W.L. (2005). Ritual behavior and community change: exploring the social-psychological roles of net rituals in the developmental processes of online consumption communities. W: C.P. Haugtvedt, K.A. Machleit, R.F. Yalch (red.), Online Consumer Psychology: understanding and influencing consumer behavior in the virtual world. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
14.Unold, J. (2011). Charakterystyka wybranych rozwiązań informatycznych Web 2.0. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 187. Informatyka Ekonomiczna, 20. 268‒278.
15.Vescovi, T., Gazzola, P., Checchinato, F. (2010). Invading customers. New market relationships. Journal of Marketing Trends, 1.
16.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Williams, D.L., Crittenden, V.L., Keo, T., McCarty, P. (2012). The use of social media: An exploratory study of uses among digital natives. Journal of Public Affairs, 12 (2).