Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017

Rok wydania:2017

Pliki opcjonalne

miz_nr_1_(47)_2017_strona_redakcyjna_i_spis_tresci.pdf Pobierz
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

External construed country image ‒ the essence and the possibilities related to measurement of its conformity with internal country image


(Zinterpretowany zewnętrzny wizerunek kraju – istota i możliwości związane z pomiarem zgodności z wewnętrznym wizerunkiem kraju)
10 (11-20) Magdalena Daszkiewicz Więcej
2.

Proinnowacyjna gospodarka regionalna w Polsce

8 (21-28) Rafał Klóska Więcej
3.

One Belt One Road jako wyraz globalnej ekspansji Chin

10 (29-38) Karolina Łopacińska Więcej
4.

Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świecie

11 (39-49) Beata Paliś Więcej
5.

Dimension of marketing innovations and marketing of innovation in enterprises


(Wymiary innowacji marketingowych oraz marketing innowacji w firmach)
8 (51-58) Monika Spychalska-Wojtkiewicz Więcej
6.

Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń

13 (59-71) Daniel Szostak Więcej
7.

Rozwój turystyki w regionie w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjności

8 (73-80) Marzena Wanagos Więcej
8.

Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami

21 (83-103) Bogusław Bembenek Więcej
9.

The role of Local Action Groups in promoting rural areas in the Małopolska region in Poland


(Rola Lokalnych Grup Działania w promocji obszarów wiejskich na przykładzie Małopolski)
9 (105-113) Patrycja Brańka, Sebastian Brańka Więcej
10.

Przegląd dobrych praktyk polskich klastrów w zakresie marketingu na przykładzie wybranych podmiotów

8 (115-122) Marcin Haberla Więcej
11.

Sądy wojskowe – uwarunkowania komunikacji z otoczeniem

8 (123-130) Paweł Kocoń Więcej
12.

Działania promocyjne związane z koncepcją zrównoważonej mobilności miejskiej

12 (131-142) Joanna Kos-Łabędowicz Więcej
13.

Terytorialny marketing doświadczeń na przykładzie miasta Częstochowa

10 (143-152) Anna Niedzielska, Anna Niedzielska Więcej
14.

Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych

10 (153-162) Robert Nowacki Więcej
15.

Rola wspólnot zainteresowań dla biznesu ‒ innowacja czy konieczność?

8 (163-170) Joanna Wardzała Więcej
16.

Dimensions of brand commitment – case of higher education


(Wymiary zaangażowania w społeczność wokół marki na przykładzie szkolnictwa wyższego)
9 (173-181) Katarzyna Dziewanowska Więcej
17.

Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej „Apis” w Lublinie

13 (183-195) Jacek Dziwulski Więcej
18.

Influence of the residual code of masculinity on brand-related effects


(Wpływ rezydualnego kodu męskości na efekty związane z marką)
11 (197-207) Monika Hajdas Więcej
19.

Criteria of hotel services quality evaluation in the opinion of tourists on the objects in Świnoujście and Jurmala examples


(Kryteria oceny jakości usług hotelarskich w opinii turystów na przykładzie obiektów w Świnoujściu oraz Jurmali)
11 (209-219) Joanna Hernik, Gunta Grīnberga-Zālīte Więcej
20.

Rola doświadczeń i relacji z podróży w kształtowaniu wizerunku miejsca

8 (221-228) Agnieszka Niezgoda Więcej
21.

Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów – implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej

11 (229-239) Anna Rogala Więcej
22.

Motywacja klientów do zaangażowania w społeczność wokół marki

10 (241-250) Monika Skorek Więcej
23.

Grywalizacja miejsca pracy jako innowacyjne podejście w motywowaniu personelu

8 (253-260) Iwona Czerska Więcej
24.

Komunikacja marketingowa w realiach omnichannel – ujęcie modelowe

11 (261-271) Beata Gotwald-Feja Więcej
25.

Poprawność polityczna w reklamie w przekroju międzynarodowym na przykładach

8 (273-280) Aleksandra Kuźmińska-Haberla Więcej
26.

Sposoby postrzegania i wykorzystywania fotokodów przez klientów indywidualnych

10 (281-290) Joanna Nogieć Więcej
27.

Content marketing jako element komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem

9 (291-299) Joanna Pikuła-Małachowska Więcej
28.

Kampanie storytellingowe na rzecz marek w teorii i praktyce ‒ wybrane aspekty

10 (301-310) Beata Tarczydło, Honorata Howaniec Więcej
29.

Advertainment w komunikacji marketingowej marki miasta

9 (311-319) Joanna Wyrwisz Więcej
30.

Targi turystyczne jako forma promocji miast i regionów turystycznych

10 (321-330) Piotr Zawadzki Więcej
31.

Wykorzystanie serwisu YouTube w kształtowaniu marki osobistej – wyniki badań

9 (333-341) Mateusz Grzesiak Więcej
32.

Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem

10 (343-352) Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska Więcej
33.

The importance of social media marketing in promoting health in the opinion of inhabitants of Gliwice


(Znaczenie social media marketingu w promocji zdrowia w opinii mieszkańców Gliwic)
9 (353-361) Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Marlena Kotlarek Więcej
34.

Włączenie konsumentów w proces rozwoju innowacji produktowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych

10 (363-372) Anna Szwajlik, Kamila Słupińska (Peszko) Więcej
35.

Formy kreowania marki w mediach społecznościowych i ich percepcja wśród pokolenia Z

10 (373-382) Grzegorz Szymański, Barbara Mróz-Gorgoń Więcej