Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Wykorzystanie serwisu YouTube w kształtowaniu marki osobistej – wyniki badań

Autorzy: Mateusz Grzesiak
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Słowa kluczowe: marka osobista młode pokolenie kanał YouTube
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (333-341)
Klasyfikacja JEL: M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kształtowanie marki osobistej przez przedstawicieli młodego pokolenia w coraz szerszym zakresie odbywa się dzięki tzw. nowym technologiom informacyjno-komunikacyjnym. Założono, że kanał YouTube jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi kształtowania marki osobistej wśród przedstawicieli młodego pokolenia. W artykule przyjęto następujące cele: scharakteryzowanie kanału YouTube jako narzędzia pozwalającego na kształtowanie marki osobistej, zidentyfikowanie rozpoznawalności terminu „marka osobista” wśród młodego pokolenia, zidentyfikowanie świadomości dotyczącej możliwości wykorzystywania serwisu YouTube w kształtowaniu marki osobistej oraz wskazanie najlepszych praktyk w badanym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bilińska-Reformat, K., Stefańska, M. (2016). Young Consumer’s Behaviours on Retail Market and Their Impact on Activities of Retail Chains. Business Excellence, 11 (October).
2.Hill, N. (2013). Myśl i bogać się. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
3.Matney, L. (11.04.2016). Snapchat reaches 6 billion daily videos views, tripling from 2 billion in May. Pobrano z: http://techcrunch.com/2015/11/09/snapchat-reaches-6-billion-daily-videos-views-tripling-from-2-in-may.
4.Peters, T. (2003). Movers and shakers: The 100 most influential figures in modern business. Londyn: Basic Books.
5.Poczęsna, J. (2014). Personal branding – czyli jak zbudować markę osobistą w sieci? Pobrano z: www.bankier.pl/wiadomosc/Personal-branding-czyli-jak-zbudowac-marke-osobista-w-sieci-3027890.html (11.04.2016).
6.Poznaj Opla (1.05.2017). Pobrano z: www.opel.pl/poznaj-opla/o-oplu/opel-aktual-nosci/2015/grudzien/adam-yourself.html.
7.Rampersad, H.K. (2008). A new blueprint for powerful and authentic personal branding. Performance Improvement, 6.
8.Schawbel, D. (2014). Personal Branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. Gliwice: Wydawnictwo OnePress.
9.Sosin, N. (1.05.2017). Wizyta u barbarzyńskiego golibrody. Nergal: dbanie o atrybuty męskości ma wpływ na to, co mamy wewnątrz. Pobrano z: http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,16856499,Wizyta_u_barbarzynskiego_golibrody__Nergal__Dbanie.html.
10.Stopczyński, B. (2006). Dywersyfikacja zachowań nabywców sklepów online w zależności od wieku klienta. W: M. Krajewska–Nieckarz, A. Piekarska, A. Sołtys (red.), W stronę różnorodności – nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII, (2/III).
11.Wierzbowska, T. (2013). Wideo i audio w sieci. W: J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
12.YouTube w Polsce w 2014 roku. (13.08.2015). Pobrano z: www.brief. pl/artykul, 2330, youtube_w_polsce_w_2014_roku.html.