Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej „Apis” w Lublinie

Autorzy: Jacek Dziwulski
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: kreowanie wizerunku wewnętrzny wizerunek organizacji zewnętrzny wizerunek organizacji
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (183-195)
Klasyfikacja JEL: M00 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę tworzenia i budowania wizerunku organizacji, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Poddano w nim analizie i ocenie wybrane elementy wizerunku zewnętrznego Spółdzielni Pszczelarskiej „Apis” w Lublinie. W podsumowaniu zwrócono uwagę na ważność wybranych elementów budowania wizerunku organizacji na wybranym przykładzie. Zaproponowano rekomendacje do realizacji w przyszłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Black, S. (2001). Public relations. Kraków: Wydawnictwo Oficyny Ekonomicznej.
2.Budzyński, W. (2008). Public Relations strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Warszawa: Wydawnictwo Poletxt.
3.Budzyński, W. (2012). Kształtowanie wizerunku równoległego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
4.Dziadkiewicz-Ilokowska, A. (2010). Targi jako narzędzie kreowania wizerunku firmy. Toruń Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
5.Gackowski, T. (2009). Metody badania wizerunku w mediach. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
6.Janik, R. (2012). Projekt kreowania wizerunku firmy na wybranym przykładzie. Praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr inż. J. Dziwulskiego. Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Lublin.
7.Tworzydło, D. (2008). Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.