Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świecie

Autorzy: Beata Paliś
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: zakupy planowanie strategie miast turysta turystyka zakupowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (39-49)
Klasyfikacja JEL: Z32 D11 O43
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie, czy w strategiach miast w Polsce i na świecie ma swoje miejsce turystyka zakupowa. Autorka zastanawiała się także, w jakim kierunku oraz przy użyciu jakich narzędzi planowany jest jej rozwój, jak również w jaki sposób miasta w Polsce i na świecie charakteryzują ‒ w ramach dokumentów planistycznych ‒ działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki zakupowej. W artykule omówiono przedmiotowe zagadnienie w ujęciu teoretycznym i praktycznym dotyczące turystyki zakupowej oraz narzędzi służących do jej rozwoju, turysty zakupowego oraz dokumentów planistycznych w obszarze turystyki. Autorka, na wybranych przykładach miast w Polsce i na świecie, analizuje te strategie czy plany marketingowe, w których znajdują się zagadnienia planowanych aktywności na rzecz rozwoju turystyki zakupowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ajuntament de Barcelona (2016). Barcelona Strategic Tourism Plan for 2020. Strategic diagnosis. Tourism Department. Manager's Office for Enterprise and Tourism. Pobrano z: https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/diagnosi_estrategica_v_1_ang.pdf
2.Bada, O. (2013). The emerging role of fashion tourism and the need for a development strategy in Lagos, Nigeria. Case Study: Lagos Fashion and Design Week. CENTRIA, University of Applied Sciences, Degree Programme in Tourism. Pobrano z: https://www.theseus.fi/handle/10024/63259.
3.Bosiacki, S., Śniadek, J., Hołderna-Mielcarek, B., Majchrzak, K. (2011). Rozwój rynku turystycznego Poznania w latach 2000‒2030. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
4.Dubai sets new tourism vision for 2020 (15.06.2017). Pobrano z: http://gulfnews.com/business/economy/dubai-sets-new-tourism-vision-for-2020-1.1178982.
5.Europejski Instytut Marketingu Miejsc (2013). Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014–2020. Dokument strategiczny dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pobrano z: http://visitgdansk.com/download/2016-09/857.pdf.
6.EY Centro de Estudios (2015). The new area of travel retail: Impact and challenges. Pobrano z: http://theshopping-tourism.es/wp-content/uploads/2015/12/EY-Shopping-Tourism-report.pdf.
7.Fashion (2017). Antypical Antwerp. Pobrano z: http://www.fashioninantwerp.be
8.Fashion guide to Antwerp (2017). Pobrano z: www.visitflanders.com/en/binaries/FashionGuideAntwerp_tcm13-7791.pdf.
9.Government and trade (2017). Pobrano z: http://wwd.com/business-news/government-trade/paris-six-year-plan-to-boost-tourism-10695553.
10.Government of Dubai (15.06.2017). Pobrano z: https://www.visitdubai.com/en/department-of-tourism/press-centre/press-releases/press-release-1305-tourism-2020.
11.GUS (2016). Rynek wewnętrzny w 2015. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa.
12.http://pro.visitparisregion.com/en/Destination-guide/Shopping-Destination/Department-stores-shopping-centres (14.06.2017).
13.http://www.visitantwerpen.be/en/shopping-fashion/fashion (16.06.2017).
14.Lubowiecki-Vikuk, A.P., Paczyńska-Jędrycka, M. (2010). Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
15.New York City tourism: a model for success (14.06.2017). Pobrano z: https://www.nycgo.com/assets/files/pdf/New_York_City_Tourism_A_Model_for_Success_NYC_and_Company_2013.pdf.
16.Niemczyk, A. (2015). Turystyka zakupowa, istota i uwarunkowania jej rozwoju. Handel Wewnętrzny, 3 (356), 174‒184.
17.Paliś, B. (2017). Turystyka w dokumentach planistycznych miasta Kraków. W: A. Niemczyk (red.), Współczesne wyzwania na rynku turystycznym (s. 99‒106). Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
18.Roy, B., Chandra Kuri B. (2015). An empirical study on motivational attributes of shopping tourists in Bangladesh: A case study of Bangladesh. European Journal of Business and Management, 7 (26), 20‒30.
19.Shopping tourism (16.06.2017). Pobrano z: https://www.slideshare.net/wilsontom/shopping-tourism.
20.Studzińska, D. (2014). Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim. Przegląd Geograficzny, 86 (4), 525‒540.
21.Timothy, D.J.(2005). Aspects of tourism. Shopping tourism, retailing and leisure. USA: Channel View Publications.
22.Timothy, D.J., Butler, R.W (1995). Cross-border shopping. A North American perspective. Annals of Tourism Research, 22 (1), 16‒34.
23.Tokyo fashion map (2017). Pobrano z: http://tokyofashion.com/fashion-map/ (16.06.2017).
24.Tovmasyan, G.R. (2017). Fashion industry and shopping tourism. Pobrano z: http://publikacia.net/archive/uploads/pages/2017_1_3/20.pdf.
25.Urząd Miasta Łodzi (2016). Koncepcja rozwoju turystyki dla miasta Łodzi. Pobrano z: http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=45186&PHPSESSID=9afde704bfaffa627fe823854b2b9372.
26.Vienna Tourism Board (2014). Tourism strategy 2020. Vienna now or never. Pobrano z: www.tourismstrategy2020.vienna.info/downloads/WT-Tourismusstrategie-2020_EN.pdf.
27.Visit the City: visitor strategy and action plan for the City of London, 2013‒17 (2017). Pobrano z: https://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/Documents/Visitor-Strategy-2013-17-web.pdf.
28.Wilkońska, A., Rotter-Jarzębińska, K. (2014). Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014‒2020. Kraków: Urząd Miasta Krakowa.
29.World Tourism Organization UNWTO (2014). Global Report on Shopping Tourism. Madrid. Pobrano z: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/am9-shopping-report_v2.pdf.
30.World Tourism Organization UNWTO (2016). Shopping Tourism, key for destination marketing. Pobrano z: http://media.unwto.org/press-release/2016-01-25/shopping-tourism-key-destination-marketing.