Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Formy kreowania marki w mediach społecznościowych i ich percepcja wśród pokolenia Z

Autorzy: Grzegorz Szymański
Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

Barbara Mróz-Gorgoń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: marki modowe pokolenie Z media społecznościowe kreowanie marki marketing
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (373-382)
Klasyfikacja JEL: M00 M31 M37 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Popularność mediów społecznościowych jako kanału komunikacji marketingowej wynika z wielu przesłanek, wśród których do najistotniejszych można zaliczyć dużą liczbę użytkowników oraz rozwój coraz bardziej zaawansowanych mechanizmów wyboru grupy docelowej. Media społecznościowe pozwalają zazwyczaj na kierowanie przekazu reklamowego do konkretnych odbiorców na podstawie dostarczonych przez nich informacji. Celem artykułu jest scharakteryzowanie i klasyfikacja form kreowania marek w mediach społecznościowych – na przykładzie marek modowych oraz zbadanie postrzegania tych form wśród pokolenia Z, czyli osób urodzonych po 2005 roku. Wskazano, że branża modowa jest tą, która znajduje największe zainteresowanie konsumentów-internautów reprezentujących pokolenie Z. Dla większości respondentów Instagram Facebook i Snapchat stanowią główne źródła zasięgania opinii o produkcie i o marce modowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kaznowski, D. (2010). Podział i klasyfikacja social media. Networked Digital. Pobrano z: http://networkeddigital.com/2010/05/10/podzial-i-klasyfikacja-social-media (19.12.2015).
2.Kaplan, A., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53 (1), 59–68.
3.Karaszewska, S. (2016). Moda w czasach social media. W: P. Jach (red.), Fashion Philosophy (s. 10). Łódź: Wydawnictwo Fashion Week Poland.
4.Mangold, W, Faulds D. (2009). Social Media. The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52 (4), 357‒365.
5.Mazurek, G. (2008). Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
6.O’Connor, D. (2013). The apomediated world: regulating research when social media has changed research. The Journal of Law, Medicine & Ethics, 41 (2), 470‒483.
7.Patten, K., Keane, L. (2011), Enterprise 2.0 management challenges. International Journal of Virtual Communities and Social Networking, 3 (1), 17‒31.
8.Safko, L., Brake, D.K. (2009) The Social Media Bible: tactics, tools, and strategies for business success. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
9.Stokes, R. (2013). eMarketing. The essential guide to marketing in a digital world. Quirk eMarketing (Pty) Ltd. Pobrano z: https://www.redandyellow.co.za/wp-content/uploads/emarketing_textbook_download.pdf, s. 294.
10.Tsimonis, G., Dimitriadis, S. (2014). Brand strategies in social media. Marketing Intelligence & Planning, 32 (3), 328‒344.