Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Content marketing jako element komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem

Autorzy: Joanna Pikuła-Małachowska
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: komunikacja content marketing przedsiębiorstwo
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (291-299)
Klasyfikacja JEL: M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza, na podstawie krytycznego przeglądu literatury, najważniejszych zagadnień związanych z content marketingiem, który odpowiada za budowanie oryginalnych treści dotyczących działań firmy, jej towarów czy usług. Cechą charakterystyczną content marketingu jest to, że nie zawiera bezpośredniej oferty sprzedaży. Jego zadaniem jest budowanie wizerunku firmy jako eksperta w danej dziedzinie, a co za tym idzie – dostarczanie argumentów i eksponowanie korzyści związanych z jej ofertą. Dla działań tego typu zatem kluczowe jest poznanie potrzeb klientów docelowych. Z punktu widzenia działań przedsiębiorstw ważne jest poznanie istoty działań contentowych, które choć nie zawierają bezpośredniej oferty sprzedaży mają zdolność wpływania na decyzje zakupowe konsumentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielski, I. (2006). Współczesny marketing. Filozofia, strategie, instrumenty. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
2.Bucki, P. (2016). Content marketing – trudna miłość. Marketing w Praktyce, 4, 9–10.
3.Bzdyra-Maciorowska, A. (2014). 10 trendów kontent marketingu. Marketing w Praktyce, 4, 74‒75.
4.Doligalski, T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
5.Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument, Typologia, zachowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
6.Kotler, Ph., Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Wydawnictwo Rebis
7.Łopaciński, K. (2015). Skuteczność promocji internetowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Michalski, E. (2007). Marketing, podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Pabian, A. (2008). Środki i formy marketingowego oddziaływania na konsumentów. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
10.Skowerski, S. (2017). 7 słów, które sprzedadzą wszystko. Marketing w Praktyce, 3, 34‒36.
11.Soczka, A. (2016). 9 miesięcy z kontent marketingiem. Marketing w Praktyce, 3, 73‒76.
12.Stawarz, B. (2014). Jak zostać strategiem kontent marketingu. Marketing w Praktyce, 10, 18‒19.
13.Święciaszek, M. (2016). Content uwodzący wyszukiwarki, Marketing w Praktyce, 8, 17‒18.
14.Tkaczyk, P. (2014). Ile jest warta opowieść o produkcie? Marketing w Praktyce, 9, 6‒9.