Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Motywacja klientów do zaangażowania w społeczność wokół marki

Autorzy: Monika Skorek
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: motywacja społeczność zaangażowanie wspólnota wokół marki marka
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (241-250)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Społeczności wokół marki od blisko dwóch dekad cieszą się zainteresowaniem badaczy marketingowych. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na dwa pytania – jaka jest motywacja konsumentów uczestniczących w społecznościach wokół marek oraz jakie namacalne korzyści mogą uzyskiwać zarówno konsumenci, jak i menedżerowie marek z powstałych społeczności. W artykule wykorzystano analizę literaturową, co pozwoliło na stwierdzenie, że motywacja do łączenia się w grupy wokół marek wynika z kilku czynników, a zarówno sami uczestnicy, jak też menedżerowie mogą uzyskać z tego namacalne korzyści. Dla przykładu, utworzona grupa wielbicieli marek jest cennym źródłem informacji dla właścicieli marek, pozwala na wzmacnianie trwałych relacji pomiędzy różnymi grupami interesariuszy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aaker, D.A. (1996). Managing brand equity. New York: The Free Press.
2.Amine, A., Sitz, L. (2004). How does a virtual brand community emerge? Some implications for marketing research. Research paper. Institut de Recherche en Gestion, Paris University, Creteil.
3.Armstrong, G., Hagel, J., (1997). Net gain: expanding markets through virtual communities. Cambrige: Harvard Business School Press.
4.Arnould, E.J, Price, L.L., Zinkhan, G.M., (2002). Consumers. Boston, MA: McGraw-Hill Irwin.
5.Bagozzi, R.P., Dholakia, U.D. (2006). Antecedents and purchase consequences of customer participation in small group brand communities. International Journal of Research in Marketing, 23, 45–61.
6.Brodie, R.J., Ilic, A., Juric, B., Hollebeek, L. (2011). Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis. Journal of Business Research, 66 (1), 105–114, DOI: 10.1016/j.jbusres.2011.07.029.
7.Constantin, D, Platon, O., Orzan, G., (2014). Brand community formation: a critical review. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 16 (2), 123–131.
8.Dubois, T., Westerhausen, U. (2011). Brand loyalty creation within online brand communities. Copenhagen: Copenhagen Business School.
9.Hollebeek, L.D., Glynn, M.S., Brodie, R.J. (2014). Consumer Brand engagement in social media: conceptualization, scale development and validation. Journal of Interactive Marketing, 28, 149–165.
10.Jones, S.G. (2000). Information, internet, and community: notes toward an understanding of community in the information age. W: S.G, Jones (red.), Cybersociety 2.0. CA: Sage, Thousand Oaks.
11.Kacprzak, A., Dziewanowska, K., Skorek, M. (2015). Gospodarka doświadczeń. Perspektywa polskiego konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Kozinets, R.V. (1999). E-tribalized marketing: the strategic implications of virtual communities of consumption. European Management Journal, 17 (3), 252–264.
13.McAlexander, J., Schouten, J., Koenig, H. (2002). Building brand community. Journal of Marketing, 66, 38–54.
14.Muniz, A., O’Guinn, T. (2001). Brand community. Journal of Consumer Research, 27 (4), 412–432.
15.Nelson, P. (1970). Information and consumer behavior. Journal of Political Economy, 78 (March/April), 311–329.
16.Ouwersloot, H., Odekerken-Schröder, G. (2008). Who’s who in brand communities – and why? European Journal of Marketing, 42 (5/6), s. 574.
17.Rheingold, H. (1993). Virtual community: homesteading on the electronic frontier. Cambridge, MA: The MIT Press.
18.Skorek, M. (2013). Marka we współczesnym przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
19.Stokburger-Sauer, N. (2010). Brand community: drivers and outcomes. Psychology & Marketing, 27 (4), 347–368, DOI: 10.1002/mar.20335.
20.Sukoco, B.M., Wu, W.-Y. (2010). The personal and social motivation of customers’ participation in brand community. African Journal of Business and Management, 4 (5), 614–622.