Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 23.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Partnerstwa transgraniczne – udział instytucji w inicjowaniu sieci społecznych (na przykładzie Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr)
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Przejdź
2. The Negative Effects of Tourism Development in the Perception of Residents of Different Types of Rural Communities
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
3. Postmodernistyczny konsument a społeczność wokół marki
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
4. Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Część 1. Okres do wybuchu II wojny światowej
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Przejdź
5. Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
6. Residents’ Attitude Toward Tourism in Zwierzyniec Town
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
7. Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
8. Polskie platformy crowdfundingowe na przykładzie Polakpotrafi.pl
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
9. Międzywojewódzkie I wewnątrzwojewódzkie zróżnicowanie wyników oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014–2020
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
10. Mariola Gańko-Karwowska, Działania społeczności akademickiej w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 273
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
11. Crowdfunding jako nowoczesna forma wsparcia przedsięwzięć społecznych, kulturowych i biznesowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
12. Socio-political Dimension of the Islamic Umma
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Przejdź
13. Dimensions of brand commitment – case of higher education
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
14. Motywacja klientów do zaangażowania w społeczność wokół marki
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
15. Determinanty finansowania społecznościowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
16. Urban Pilgrims Tourism – Local Community And Visitors Perspective (St. Stanislaus Kostka Sanctuary In Warsaw)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
17. Diagnosis of functioning of National Parks in Poland in their socioeconomic environment
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
18. What Does Autonomy in Universities Look Like?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
19. Odnowa wsi i rozwój obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie gminy Ślesin, w województwie wielkopolskim
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Przejdź
20. The Academia Electronica – Vision, Experiment, Future
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Przejdź
21. Procesy urbanizacyjne w województwie krakowskim w XVI–XVIII wieku. Nowe możliwości badań
(Przeszłość Demograficzna Polski)
43, 2021 2021 Przejdź
22. Urodzenia pozamałżeńskie w społeczności rzymskokatolickiej parafii Trzebieszów w latach 1815–1867
(Przeszłość Demograficzna Polski)
44, 2022 2022 Przejdź
23. Badania opinii, planów i postawy młodzieży zrealizowane na użytek polityki i praktyki samorządowej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
Strona