Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.40-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (40)
Socio-political Dimension of the Islamic Umma
(Społeczno-polityczny wymiar islamskiej ummy)

Autorzy: Anna Zasuń
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny
Słowa kluczowe: społeczność wspólnota tożsamość naród państwo polityka religia islam umma
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (43-52)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy islamska umma, będąc fenomenem społeczno-politycznym, nawiązuje do koncepcji wspólnoty, jaką jest naród, czy raczej stanowi wyłącznie religijną zbiorowość, albo czy poza islamem istniały inne kryteria określające muzułmańską tożsamość? Autorka przedstawiła w artykule historyczne podłoże powstania ummy, znaczenie samego pojęcia w nawiązaniu do Koranu i do tradycji, uwzględniła również religijne, społeczne i polityczne czynniki wpływające na jej specyfikę, a ostatecznie także na przemianę w rozumieniu ummy współcześnie. Artykuł porusza kilka obszernych tematów, takich jak związek ummy z państwem, społeczeństwo i władza w historycznym państwie islamu, idea ummy w warunkach współczesnych, które zostały jedynie zasygnalizowane, stanowią jednak istotne kwestie połączone z tym, co często określa się mianem „politycznego islamu”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielawski, J. (1973). Islam, religia państwa i prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
2.Błuszkowski, J. (2007). Naród w sensie etnicznym i politycznym. In: K.J. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (eds.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra.
3.Burgoński, P., Gierycz M. (red.) (2014). Religia i polityka. Zarys problematyki. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
4.Danecki, J. (2015). Arabowie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
5.El-Affendi, A. (2010). Umma, State and Movement. Events that Shaped the Modern Debate. In: K. Hroub (ed.), Political Islam. Context versus Ideology. London: London Middle East Institute at SOAS.
6.Esposito, J.L. (1998). Islam and Politics. New York: Syracuse University Press.
7.Heywood, A. (2008). Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Heywood, A. (2008). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Hroub, K. (ed.) (2010), Political Islam. Context versus Ideology. London: London Middle East Institute at SOAS.
10.Jamsheer, H.A. (2009). Historia powstania islamu jako doktryny społeczno-politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
11.Kitab, Sh. (2004). Wybrane zagadnienia klasycznego ustroju politycznego w islamie. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
12.Koran (1986). Trans. J. Bielawski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
13.Lewis, B. (2003). Muzułmański Bliski Wschód. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.
14.Lewis, B. (1991). The Political Language of Islam. Chicago–London: The University of Chicago Press.
15.Linjakumpu, A. (2012). Political Islam in the Global World. Southern Court: Ithaca Press.
16.Mandaville, P. (2014). Islam and Politics. New York: Routledge.
17.Mez, A. (1981). Renesans islamu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
18.Roberts, N.P. (2015). Political Islam and the Invention of Tradition. Washington: New Academia Publishing.
19.Roy, O. (2004). Globalized Islam. The Search for a New Ummah. New York: Mass.
20.Wojtaszczyk, K.A., Jakubowski, W. (eds.)(2007). Społeczeństwo i polityka: podstawy nauk politycznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
21.Tibi, B. (2009). Islam’s Predicament with Modernity. Religious reform and cultural change. London–New York: Routledge.
22.Vidino, L. (2015). Islamism in Europe, World Watch Research. Pobrano z: https://www.worldwatchmonitor.org/old-siteimgs-pdfs/3215322.pdf (27.03.2017).
23.Watt, W.M. (2007). Islamic Political Thought. Edinburgh: Edinburgh University Press.
24.Zenderowski, R. (2014). Islam. In: P. Burgoński, M. Gierycz (eds.), Religia i polityka. Zarys problematyki. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.