Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 23.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Relationship between Religion, Politics and Society in Eastern Europe after 1989 as exemplified by the Czech Republic and Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
2. Polityczna/obywatelska rola religii: Jakiej narracji potrzebuje Unia Europejska?
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
3. Marek Szulakiewicz, Poszukiwania metafizyczne, Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 248
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
4. Neutralność światopoglądowa
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
5. Reformacja a ludność Pomorza Zachodniego – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
6. Proweniencja, rozwój i specyfika „dialogowego ja” psychologii pastoralnej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
7. W kręgu religijności antycznej − misteria eleuzyjskie. Od mitu do kultu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
8. Socio-political Dimension of the Islamic Umma
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Przejdź
9. Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
10. Autobiografia i apologia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
11. Islam w Europie czy „europejski islam”? Wybrane aspekty obecności muzułmanów w Europie
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Przejdź
12. Katecheza maryjna w nauczaniu religii w szkole
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
13. Neutralność państwa wobec religii w świetle Charlesa Taylora koncepcji sekularyzacji (State’s Neutrality towards Religion in the Light of Charles Taylor’s Secularization Concept)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
14. Poczucie powinności moralnej jako odkrywanie własnej tożsamości w kontekście religijnego milczenia
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
15. Przyczyny powstawania religii i jej funkcje. Reminiscencje z lektury marksistowskiej
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
16. Religijne czy świeckie (polityczne) pochodzenie prawa w Mezopotamii (?)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
17. Marksizm i konfucjanizm w ideologii Komunistycznej Partii Chin
(Nowa Krytyka)
42 rok 2019 2019 Przejdź
18. Religia chrześcijańska a nowa kultura. Trudności w dialogu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
19. Wpływ instytucji kulturalnych na społeczność muzułmańską i hiszpańską
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Przejdź
20. Wolność religijna w kontekście chrześcijańskich mniejszości religijnych w regionie MENA
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
21. The Uniting Cultural Topoi In Chinua Achebe’s Things Fall Apart and Czeslaw Milosz’s The Issa Valley
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
22. The Transatlantlaticism of Billy Graham’s Visit to Poland in October 1978
(Studia Maritima)
Vol. 36 2023 2023 Przejdź
23. Według niej, czyli o fikcjonalnej autobiografii Matki Jezusa, pobożnej Żydówki (Na marginesie angielskiego wydania "Według niej" Macieja Hena)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (21) 2023 2023 Przejdź
Strona