Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.2.3-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (3) 2014
Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej

Autorzy: Aleksandra Chylewska-Tölle
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy Collegium Polonicum
Słowa kluczowe: powieść autobiograficzna religia pop-kultura tożsamość katolicki internat
Rok wydania:2014
Liczba stron:14 (57-70)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o związki między popkulturą a wychowaniem religijnym w katolickim internacie w świetle współczesnej prozy niemieckiej nacechowanej autobiograficznie. W centrum rozważań znajdują się uchwycone w niej zmiany w podejściu do edukacji odwołującej się do wartości chrześcijańskich i realizowanej obok lub też za pomocą przekazu popkulturowego. Główne pytanie dotyczy kwestii, w jaki sposób przebiega proces konstruowania tożsamości na styku religia–popkultura, jakie czynniki na niego oddziałują, a jakie ograniczają bądź też blokują.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman Zygmunt, Tożsamość – jaka była, jest, i po co? W: Wokół problemów tożsamości, red. Aldona
2.Jawłowska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
3.2001.
4.Bernasiewicz Maciej, Młodzież i popkultura. Dyskursy światopoglądowe, recepcja i opór, Wydawnictwo
5.Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
6.Böhm Uwe, Buschmann Gerd, Popmusik – Religion – Unterricht. Modelle und Materialien zur Didaktik
7.von Popularkultur, Überarbeitete und ergänzte Auflage mit einem Literaturbericht von Manfred
8.L. Pirner, wyd. 3, LIT Verlag, Münster 2006.
9.Czermińska Małgorzata, Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Wydawnictwo Morskie,
10.Gdańsk 1987.
11.Don’t Stop Believin’ Pop Culture and Religion from Ben-Hur to Zombies, red. Robert K. Johnston,
12.Craig Detweiler, Barry Taylor, Westminster John Knox Press, Louisville 2012.
13.Draguła Andrzej, Czy istnieje młodzieżowa odmiana języka religijnego? W: Język religijny dawniej i dziś
14.II. Materiały z konferencji, Gniezno 3–5 czerwca 2004, red. Stanisław Mikołajczak, ks. Tomasz
15.Węcławski, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2005.
16.Ekstasis Gotthard, Das religiöse Erbe in der Popmusik als Herausforderung an die Kirche, Kohlhammer,
17.Stuttgart 1999.
18.Hesse Hermann, Narcyz i Złotousty, tłum. Marceli Tarnowski, PIW, Warszawa 1991.
19.Hesse Hermann, Pod kołami, tłum. Edyta Sicińska, Most, Warszawa 1991.
20.Hesse Hermann, Wyższy świat, tłum. Edyta Sicińska, PIW, Warszawa 1998.
21.Ingendaay Paul, Warum du mich verlassen hast. Roman, SchirmerGraf, München 2006.
22.Jakubowski Witold, Edukacja w świecie kultury popularnej, Impuls, Kraków 2006.
23.Kowalski Piotr, Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji,
24.Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
25.Peters Christoph, Wir in Kahlenbeck, Luchterhand Literaturverlag, München 2012.
26.Pop & Religion. Auf dem Weg zu einer neuen Volksfrömmigkeit?, red. Peter Bubmann, Rolf Tischer,
27.Quell, Stuttgart 1992.
28.Reuter Ingo, Der christliche Glaube im Spiegel der Popkultur, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig
29.2012.
30.Rychlewski Marcin, Rock i korespondencja sztuk. W: Ruchome granice literatury. W kręgu teorii
31.kulturowej, red. Seweryna Wysłouch, Beata Przymuszała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
32.2009.
33.Siedler Rolf, Feel it in Your Body. Sinnlichkeit, Lebensgefühl und Moral in der Rockmusik, Matthias-
34.Grünewald-Verlag, Mainz 1995.
35.Schwarze Bernd, Die Religion der Rock- und Popmusik. Analysen und Interpretationen, Kohlhammer,
36.Stuttgart 1997.
37.Stachowski Zbigniew, Chrześcijańska tożsamość narracyjna. W: Wokół tożsamości: teorie, wymiary,
38.ekspresje, red. Irena Borowik, Katarzyna Leszczyńska, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007.
39.Treml Hubert, Spiritualität und Rockmusik. Spurensuche nach einer Spiritualität der Subjekte, Schwabenverlag,
40.Ostfildern 1997.