Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Redakcja i Rada Naukowa

Redaktorzy naczelni:

Inga Iwasiów (University of Szczecin), ORCID 0000-0002-5090-1961, https://lit.usz.edu.pl/instytut/pracownicy/inga-iwasiow/

Jerzy Madejski (University of Szczecin), ORCID 0000-0003-2911-2770, https://lit.usz.edu.pl/instytut/pracownicy/jerzy-madejski/

 

Redakcja:

Natalia Aleksiun (Touro College, Graduate School of Jewish Studies, New York, USA)

Artur Hellich (Uniwersytet Warszawski)

Joanna Ostrowska (Gender Studies, Uniwersytet Warszawski)

Giovanna Tomassucci (Università di Pisa, Department of Philology, Literature and Linguistics, Pisa, Italy)

Paweł Wolski (Uniwersytet Szczeciński)

Agata Zawiszewska (Uniwersytet Szczeciński)

Sekretarz redakcji: Aleksandra Grzemska (Uniwersytet Szczeciński)

 

Rada Naukowa:

Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański)

Urszula Chowaniec (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków; Paideia Folkhögskola, Jewish Studies, Stockholm)

Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; profesor wizytująca na Stanford University, także związana z CREEES)

Alfrun Kliems (Humboldt-Uniwersität zu Berlin)

Bożena Karwowska (University of British Columbia)

Ewa Kraskowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Magdalena Marszałek (Universität Potsdam)

German Ritz (Universität Zürich)

Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski)

Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: http://wn.usz.edu.pl/