Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (21) 2023

Rok wydania:2023
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

6 (3-8) --- Więcej
1.

Feministyczne autoetnografie afektywne

13 (9-21) MONIKA GLOSOWITZ Więcej
2.

Nastroić się na teren: między opowieścią kairotyczną a ognostyczną

16 (23-38) MARTA TOMCZOK Więcej
3.

Oczy trylobitów wciąż patrzą. Przyczynek do autobiografii kopalnej

23 (39-61) TOMASZ KALIŚCIAK Więcej
4.

Granice empatii. O napięciu związanym z badaniem biografii komunistów

23 (63-85) ERYK KRASUCKI Więcej
5.

Czytanie ciała (i) rzeki. O autoetnograficznych praktykach pisarskich Małgorzaty Lebdy

14 (87-100) ALEKSANDRA GRZEMSKA Więcej
6.

Pisanie jako działanie. Kroniki Margaret Atwood, Ursuli Le Guin i Ingi Iwasiów

14 (101-114) AGNIESZKA GAJEWSKA Więcej
7.

„Pisanie jest aktem politycznym i darem”. Ewolucja autosocjobiograficznego projektu Annie Ernaux

13 (115-127) MAGDALENA LANGE-HENSZKE Więcej
8.

Antropologia rodzinna. "Ksiądz Kaingba, mój dziadek" Ewy Kraskowskiej jako autoetnografia nie tylko literacka

21 (129-149) ANNA ZATORA, JAROSŁAW PŁUCIENNIK Więcej
9.

Nostalgie posthistorii, blizny postpamięci – (o)znaczanie nieobecności, (prze)pisanie utraty w "Mapie" Barbary Sadurskiej

16 (151-166) BARTOSZ DĄBROWSKI Więcej
10.

Reporter w retrospekcji i retrojekcji

12 (167-178) PIOTR SOBOLCZYK Więcej
11.

Mother Earth. A Prototype of Modern Pomeranian Art?


(Matka Ziemia. Prototyp nowoczesnej sztuki pomorskiej?)
33 (179-211) SZYMON PIOTR KUBIAK Więcej
12.

Ekstrakcja. Obraz rzeczywistości okołowojennej wywołany na kliszy wspomnień rodzinnych, dokumentów archiwalnych i wizji lokalnych

12 (213-224) NATALIA W. SZOSTAK Więcej
13.

Biografemy w popkulturowych biofikcjach literackich: przypadek Edgara Allana Poego

16 (225-240) BARBARA BRAID Więcej
14.

Wykluczenia. Przypadki Sorany Gurian

13 (241-253) TOMASZ KRUPA Więcej
15.

„Parkinson jest chorobą dla samotników”. O autopatografii Richarda Wagnera

14 (255-268) MAŁGORZATA OKUPNIK Więcej
16.

„Kawałek potrzaskanego życiorysu i próba jego reperacji; też nieudana” – czyli Woroszylskiego rozliczenia z młodością i komunizmem

14 (269-282) MAJA JARNUSZKIEWICZ Więcej
17.

Apokalipsa bez apokalipsy w "Późnym życiu" Ingi Iwasiów

15 (283-297) KATARZYNA SZOPA Więcej
18.

Co się stało z kobietami w państwie? Przypadki polskie (Agnieszka Mrozik, "Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce", Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2022)

10 (299-308) KINGA SIEWIOR Więcej
19.

Według niej, czyli o fikcjonalnej autobiografii Matki Jezusa, pobożnej Żydówki (Na marginesie angielskiego wydania "Według niej" Macieja Hena)

14 (309-322) URSZULA ULA CHOWANIEC Więcej